Subsidy Cloud Logo
SubsidiesSuccesverhalenInloggen
Subsidiescan

Bekijk onze topsectoren

€1 miljard
Beschikbaar
20
Experts
97%
Succes
Doe de gratis subsidiescan
Circulaire Ketenprojecten
Maak je bedrijfsvoering circulair door een procesbegeleider in te huren met de subsidie Circulaire Ketenprojecten
Ga naar topsectoren
DGA
De DGA vormt de belangrijkste schakel in de economische keten, maar wordt vaak genegeerd als het gaat om subsidies. Voor veel subsidieadviseurs is het omgaan met DGA-subsidies niet de moeite waard of onbekend terrein
Ga naar topsectoren
NOW 3
De NOW-3 subsidie is voor werkgevers die te maken hebben met omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. Vanaf januari 2021 moeten zij een verlies van minstens 30% geleden hebben om in aanmerking te komen voor de NOW-3
Ga naar topsectoren
WBSO Direct
Een bedrijf kan de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO. Meer dan 22.000 bedrijven vragen de bekende WBSO-subsidie aan, maar moeten vervolgens gemiddeld drie maanden wachten voordat het geld op de rekening staat. Bij WBSO direct krijg je het geld direct na het indienen van de aanvraag gestort!
Ga naar topsectoren
Horizon 2020: Fast Track to Innovation (FTI)
Het Fast Track to Innovation-programma biedt subsidie voor Europese samenwerkingsprojecten die naar de markt willen
Ga naar topsectoren
Horizon 2020: Green Deal-call
Ontvang subsidie voor onderzoek en innovatieprojecten die op korte termijn klimaat- & milieuoplossingen bieden met de Green Deal call
Ga naar topsectoren
CEF Transport Blending Facility
Het EU – CEF Transport Blending facility-programma ondersteunt projecten die een digitaal en schoon Europees transportsysteem dichterbij brengen
Ga naar topsectoren
Horizon 2020: MKB-Instrument EIC Accelerator
Ontvang als mkb-ondernemer subsidie en equity voor baanbrekende scale-up concepten met internationale motivatie
Ga naar topsectoren
Blue Economy
De Blue Economy-subsidie stimuleert innovatie in de maritieme sector. Hiermee kun je je projecten met tot wel €1.750.000 subsidiëren. Kom jij hiervoor in aanmerking?
Ga naar topsectoren
MIT R&D
De MIT R&D-subsidie is een subsidie voor samenwerkingsverbanden in een van de topsectoren. Lees hier alles over het budget, de voorwaarden en het aanvragen ervan
Ga naar topsectoren
IMVO-Vouchers
IMVO-vouchers maken het verduurzamen van je internationale handelsketen makkelijker door de advieskosten met 50% terug te brengen
Ga naar topsectoren
Innovatiebox
De Innovatiebox is een aanvulling op de WBSO-subsidie, waardoor je minder belasting betaalt op door een innovatie gerealiseerde winst
Ga naar topsectoren
LIFE Subsidie
Het Europese subsidieprogramma LIFE steunt projecten in natuur, klimaat en milieu tot wel € 5.45 miljard voor overheden, ngo’s, bedrijven & kennisinstellingen
Ga naar topsectoren
DHI Exportsubsidie
De DHI-regeling is gericht op Nederlandse (mkb-)ondernemingen met internationale ambitie die hun mogelijkheden in kaart willen brengen
Ga naar topsectoren
Stimuleringsfonds
Bij het Stimuleringsfonds kun je subsidie aanvragen voor aanjaagprojecten en uitvoeringsprojecten die de regio Eindhoven sterker maken op economisch gebied
Ga naar topsectoren
Adviesregeling SAR
Met de Adviesregeling SAR kunnen mkb-bedrijven in de regio Eindhoven een externe adviseur inschakelen voor onderzoek of voor het realiseren van innovatieve ontwikkelingen
Ga naar topsectoren
MKB Idee
MKB Idee biedt subsidie voor het mkb en andere organisaties, met als doel te investeren in het versterken van de kennis en vaardigheden van het personeel in het mkb
Ga naar topsectoren
Deelregeling Internationalisering
De Deelregeling Internationalisering versterkt de internationale positie van Nederlandse ondernemers in de creatieve sector
Ga naar topsectoren
AAL - Healthy Ageing With The Support Of Digital Solutions
Financieer je ICT-oplossing voor ouderen met de AAL-regeling. Geschikt voor grote en kleine internationale samenwerkingsprojecten
Ga naar topsectoren
Kickstartvoucher
Krijg 80% van je advieskosten vergoed, om de gevolgen van de coronacrisis voor je internationale activiteiten te beperken
Ga naar topsectoren
Innovation Fund
Een budget van €10 miljard is beschikbaar voor jouw baanbrekende CO2-reducerende en/of koolstofarme technologieproject
Ga naar topsectoren
Vroegefasefinanciering (VFF)
Met een lening via de Vroegefasefinanciering kunnen mkb’ers en starters hun kansen op de markt, of bij toekomstige investeerders onderzoeken voor hun innovatieproject
Ga naar topsectoren
Innovatiekrediet
Het Innovatiekrediet is een lening voor innovatieve ontwikkelingsprojecten op technisch en klinisch gebied
Ga naar topsectoren
Topsector Energie Projecten
Onder de Topsector Energie Projecten vallen verschillende subsidies, waaronder de grootste: DEI+, die het verduurzamen van integrale processen bevordert
Ga naar topsectoren
De SLIM-regeling
De SLIM-regeling biedt subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb. Hierdoor blijven kennis en vaardigheden van werknemers up-to-date en competitief
Ga naar topsectoren
SDE+ Energieproductie & SDE++ Energietransitie
De SDE-subsidie is verdeeld in de SDE+, gericht op energieproductie en de SDE++, gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot
Ga naar topsectoren
Deelregeling Digitale cultuur
Ontvang subsidie voor onderzoek, experimenten, kennisuitwisseling, publicaties, mediaproductie en meer om de digitale cultuur in Nederland te bevorderen
Ga naar topsectoren
DEI + Circulaire Economie
De DEI + subsidie biedt financiering voor het verduurzamen van de omgang met grondstoffen, met subsidiebedragen rond de € 3 miljoen
Ga naar topsectoren
MIT Haalbaarheidsprojecten
Krijg tot wel €20.000 subsidie voor je innovatieproject met de MIT Haalbaarheidssubsidie. Beschikbaar voor mkb-ondernemingen in Topsectoren.
Ga naar topsectoren
INNOWWIDE
Met de INNOWWIDE-regeling kun je een subsidie van €60.000 krijgen voor een innovatief project met een partner uit een land buiten de EU
Ga naar topsectoren
Eurostars
De Eurostars-subsidie ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten en uitvoeren van grensoverschrijdende Research & Development-projecten en ontwikkelingen
Ga naar topsectoren
Praktijkleren
De subsidieregeling Praktijkleren komt jou als ondernemer tegemoet in de begeleidingskosten van leerlingen en studenten binnen jouw bedrijf
Ga naar topsectoren
WBSO-subsidie
WBSO staat voor de fiscale innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Met deze populaire subsidie kun je je kosten voor innovatieve ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten (Research & Development R&D) aanzienlijk verlagen
Ga naar topsectoren
crossmenu