Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan
Home » Sectoren » Logistiek

Subsidies in de Topsector Logistiek

Nederland is een logistieke droom. Het vormt een ideale schakel tussen zee en achterland van Europa. Een goed wegennet, prima spoorwegen en een drukke luchthaven zorgen voor uitstekende verbindingen met het achterland. We verdienen dan ook veel van ons geld in het buitenland, maar deze toppositie is niet vanzelfsprekend. We moeten concurrerend en innovatief blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. In Nederland wordt de Logistiek sector dan ook ondersteund door subsidies.

Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven die producten vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supplychainfuncties binnen verladende bedrijven. De topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie. Om onze uitstekende prestaties te behouden is er een ruim subsidieaanbod.

Uitdagingen voor de topsector Logistiek

Maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, de huidige corona-pandemie en klimaatverandering vragen om een stevige aanpak. Die opgaven vormen de kern voor de topsectorenaanpak waarin bedrijven, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken. Zij werken samen om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren internationaal goed te positioneren. Met onder meer logistiek subsidies voor investeringen, fiscale prikkels, garanties en het wegnemen van belemmeringen wordt de sector geholpen deze uitdagingen aan te gaan.

Beschikbare subsidies binnen de Logistiek topsector


Ga naar overzicht 

Subsidie aanvragen voor de topsector Logistiek

Benieuwd of jij in aanmerking komt?

chevron-down