Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Topsector Logistiek

Nederland is een logistieke droom. Het vormt een ideale schakel tussen zee en achterland van Europa. Een goed wegennet, prima spoorwegen en een drukke luchthaven zorgen voor uitstekende verbindingen met het achterland.  We verdienen dan ook veel van ons geld in het buitenland, maar deze toppositie is niet vanzelfsprekend. We moeten concurrerend en innovatief blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk.

Met een toegevoegde waarde van 53 miljard euro per jaar en 646.000 arbeidsplaatsen is de logistiek van groot economisch belang. Dat zijn niet alleen bedrijven die producten vervoeren of overslaan, maar ook logistieke en supplychainfuncties binnen verladende bedrijven. De topsector Logistiek ondersteunt bedrijven uit de andere (top)sectoren; hun kosten bestaan voor 8-18% uit logistiek. Voor deze bedrijven is goede logistiek bepalend voor de tijdigheid en leverbetrouwbaarheid en daarmee voor hun marktpositie.

Uitdagingen voor de topsector Logistiek

Maatschappelijke vraagstukken zoals vergrijzing, de huidige corona-pandemie en klimaatverandering vragen om een stevige aanpak. Die opgaven vormen de kern voor de topsectorenaanpak waarin bedrijven, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken. Zij werken samen om de beste producten en diensten te realiseren (innovatie), talenten aan te trekken (human capital) en de sectoren internationaal goed te positioneren. Met onder meer investeringen, fiscale prikkels, garanties en het wegnemen van belemmeringen wordt de sector geholpen deze uitdagingen aan te gaan.

Welke subsidies zijn er voor de topsector Logistiek?

Er zijn tal van subsidies voor de sector beschikbaar die ondernemingen helpen innovatief te blijven en de uitdagingen aan te gaan. Ondernemers in de topsector Logistiek met ambitieuze plannen kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de WBSO-subsidie voor Speurwerk- en Ontwikkeling (R&D), de MIT  Haalbaarheidsstudie en de MIA of Vamil als zij klimaatmaatregelen willen nemen. Met behulp van deze subsidies word je een heel eind op de goede weg geholpen.

SubsidyCloud en de topsector Logistiek

SubsidyCloud neemt jouw bedrijf graag bij de hand om de meest geschikte subsidies binnen de Logistiek-topsector aan te vragen. Onze ervaren consultants staan voor je klaar om te zien welke mogelijkheden er voor jou liggen en nemen het volledige aanvraagtraject uit handen. Zo houd jij je volledige focus op je project! Met een succesrate van 92% en 21 in de sector gespecialiseerde subsidieadviseurs ben je bij SubsidyCloud verzekerd van een succesvol en tijdig ingediende subsidieaanvraag.

Voor onze klanten hebben we al een bedrag van €6.954.842,47 aan subsidies aangevraagd binnen de topsector Logistiek.

chevron-down