Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Sector Agri & Food

Home » Sectoren » Agri & Food

Agri & Food-topsector

Binnen de Agri & Food-topsector is men druk in de weer met de kringlooplandbouw, maar staan ook klimaatneutrale productie en duurzame en veilige wateren hoog op de agenda. Alle werkzaamheden binnen de topsector Agri & Food moeten leiden tot duidelijke afspraken met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Welke subsidies zijn er voor de Agri & Food-topsector?

Per topsector is er niet een enkele subsidie beschikbaar, maar gaat het vaak om een hele lijst aan verschillende subsidies waar je recht op kunt hebben. De belangrijkste subsidies voor de topsector Agri & Food zijn:
  • De LIFE-subsidie: de LIFE-subsidie steunt projecten die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu;
  • De POP-3-subsidie: werk jij als agrarisch ondernemer aan de ontwikkeling van het platteland, of werk jij namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid aan hetzelfde doel? Dan maak je kans op het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3);
  • De WBSO-subsidie: bedrijven kunnen de financiële lasten van Research & Development-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk);
  • De MIT-subsidie: De MIT R&D-subsidie is een subsidie voor samenwerkingsverbanden in onder andere de topsector Agri & food;
  • De MIA/Vamil: als ondernemer kun je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Als je dit doet, heb je recht op de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Hierbij kan het belastingvoordeel netto oplopen tot 12%.

Beschikbare subsidies binnen de Agri & Food topsector


Ga naar overzicht 

Subsidie aanvragen voor de Agri & Food-topsector

Benieuwd of jij in aanmerking komt?

chevron-down