Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Sector Agri & Food

Agri & Food-topsector

Binnen de Agri & Food-topsector is men druk in de weer met de kringlooplandbouw, maar staan ook klimaatneutrale productie en duurzame en veilige wateren hoog op de agenda. Alle werkzaamheden binnen de topsector Agri & Food moeten leiden tot duidelijke afspraken met de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Welke subsidies zijn er voor de Agri & Food-topsector?

Per topsector is er niet een enkele subsidie beschikbaar, maar gaat het vaak om een hele lijst aan verschillende subsidies waar je recht op kunt hebben. De belangrijkste subsidies voor de topsector Agri & Food zijn:
  • De LIFE-subsidie: de LIFE-subsidie steunt projecten die passen binnen het Europese beleid van natuur, klimaat en milieu;
  • De POP-3-subsidie: werk jij als agrarisch ondernemer aan de ontwikkeling van het platteland, of werk jij namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid aan hetzelfde doel? Dan maak je kans op het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3);
  • De WBSO-subsidie: bedrijven kunnen de financiële lasten van Research & Development-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk);
  • De MIT-subsidie: De MIT R&D-subsidie is een subsidie voor samenwerkingsverbanden in onder andere de topsector Agri & food;
  • De MIA/Vamil: als ondernemer kun je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken. Als je dit doet, heb je recht op de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Hierbij kan het belastingvoordeel netto oplopen tot 12%.

Wat zijn topsectoren?

Topsectoren houden zich bezig met de aandachtsgebieden waarop het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd uitblinken. Het bedrijfsleven, universiteiten, onderzoekscentra en de overheid werken samen aan kennis en innovatie om deze positie nog sterker te maken. Hiervoor zijn verschillende potjes met diverse subsidies. Heb jij een vooruitstrevend bedrijf in de topsector Agri & Food, of heb je ambitieuze plannen? Dan zou je wel eens recht kunnen hebben op deze subsidies.

Agri & Food-topsector en SubsidyCloud

SubsidyCloud neemt jouw bedrijf graag bij de hand om de meest geschikte subsidies binnen de Agri & Food-topsector aan te vragen. Onze ervaren consultants helpen je met het verkennen van de mogelijkheden en nemen het volledige aanvraagtraject voor je uit handen. Zo kun jij je volledig richten op jouw project! Met een succesrate van 98% en 20 in de topsector Agri & Food gespecialiseerde subsidieadviseurs, ben je bij SubsidyCloud verzekerd van een succesvol en tijdig ingediende subsidieaanvraag.

In totaal vroegen we al €1.235.742,25 aan voor onze klanten binnen de topsector Agri & Food.

chevron-down