Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Sector Life Sciences & Health

Home » Sectoren » Life Sciences & Health

Topsector Life Sciences & Health

De topsector Life Sciences & Health (LSH) speelt een belangrijke rol bij het gezond houden van de maatschappij en de manier waarop mensen en groepen met elkaar omgaan. Nederland heeft een goede naam op te houden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten op het gebied van gezondheid en maatschappij. Maar de topsector (LSH) houdt zich niet alleen bezig met 'cure', ook de 'care' vormt een  belangrijk aspect van deze sector. Maatschappelijke vernieuwingen, de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, inclusie en integratie, gezond ouder worden; het zijn gebieden waarop de sector zeer actief is en een belangrijke rolspeelt.

Uitdagingen voor de topsector Life Sciences & Health

De sector staat voor tal van uitdagingen: natuurlijk de corona-pandemie, maar ook de vergrijzing, de dreigende tweedeling in de maatschappij, de noodzaak om langer thuis te blijven wonen en gezond oud worden. Tal van goede ideeën zijn al in de praktijk gebracht of staan op het punt gerealiseerd te worden, veelal in de vorm van Publiek-Private Samenwerking. Maar niet alleen fundamenteel onderzoek wordt gesteund; ook voor ideeën voor verbetering van de cohesie binnen een stadswijk of ideeën die het mogelijk maken langer of gezonder, thuis te blijven wonen, is een vorm van subsidie beschikbaar.  

Beschikbare subsidies binnen de Life Sciences & Health topsector

Topsector Life Sciences & Health
Ga naar overzicht 

Subsidie aanvragen voor de topsector Life Sciences & Health

Benieuwd of jij in aanmerking komt?

chevron-down