Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Sector Life Sciences & Health

Topsector Life Sciences & Health

De topsector Life Sciences & Health (LSH) speelt een belangrijke rol bij het gezond houden van de maatschappij en de manier waarop mensen en groepen met elkaar omgaan. Nederland heeft een goede naam op te houden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten op het gebied van gezondheid en maatschappij. Maar de topsector (LSH) houdt zich niet alleen bezig met 'cure', ook de 'care' vormt een  belangrijk aspect van deze sector. Maatschappelijke vernieuwingen, de wijze waarop mensen met elkaar omgaan, inclusie en integratie, gezond ouder worden; het zijn gebieden waarop de sector zeer actief is en een belangrijke rolspeelt.

Uitdagingen voor de topsector Life Sciences & Health

De sector staat voor tal van uitdagingen: natuurlijk de corona-pandemie, maar ook de vergrijzing, de dreigende tweedeling in de maatschappij, de noodzaak om langer thuis te blijven wonen en gezond oud worden. Tal van goede ideeën zijn al in de praktijk gebracht of staan op het punt gerealiseerd te worden, veelal in de vorm van Publiek-Private Samenwerking. Maar niet alleen fundamenteel onderzoek wordt gesteund; ook voor ideeën voor verbetering van de cohesie binnen een stadswijk of ideeën die het mogelijk maken langer of gezonder, thuis te blijven wonen, is een vorm van subsidie beschikbaar.  

Welke subsidies zijn er voor de topsector LSH?

Voor de sector zijn natuurlijk subsidies beschikbaar voor fundamenteel R&D-onderzoek en financiering voor studies, zoals de WBSO en MIT, maar er zijn ook subsidies voor het opzetten van een pilotproject of regionale subsidies voor het verbeteren van de leefomgeving in de eigen wijk. Kortom, er zijn veel subsidiemogelijkheden, soms te veel. In deze wirwar van mogelijkheden is het lastig de juiste subsidie te vinden, die past bij de plannen die je wilt realiseren.  Uiteraard kan SubsidyCloud je hierbij helpen.

SubsidyCloud en de topsector Life Sciences & Health

SubsidyCloud neemt jouw bedrijf graag bij de hand om de meest geschikte subsidies binnen de topsector Life Sciences & Health aan te vragen. Onze ervaren consultants staan voor je klaar om te zien welke mogelijkheden er voor jou liggen en nemen het volledige aanvraagtraject uit handen. Zo houd jij je volledige focus op je project! Met een succesrate van 95% en 32 in de sector gespecialiseerde subsidieadviseurs ben je bij SubsidyCloud verzekerd van een succesvol en tijdig ingediende subsidieaanvraag.

Voor onze klanten hebben we al een bedrag van €8.934.841,67 aan subsidies aangevraagd binnen de topsector Life Sciences & Health.

chevron-down