Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

WBSO-subsidieregeling aanvragen: een achtergrond + stappenplan

WBSO is een regeling die een deel van de (loon)kosten en uitgaven voor onderzoek ontwikkeling vergoedt. Lees hier hoe je de WBSO kunt aanvragen.
Home » Nieuws » WBSO-subsidieregeling aanvragen: een achtergrond + stappenplan

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een subsidieregeling die bedrijven kunnen inzetten om de kosten voor onderzoek en ontwikkeling omlaag te brengen. De subsidie wordt uitgegeven door de RVO en is eigenlijk een fiscale regeling. 

In dit artikel leggen we uit wat de WBSO precies inhoudt, waar de regeling voor ingezet mag worden en wat de voorwaarden zijn voor een aanvraag. We starten daarbij met een korte terugblik op de trends en cijfers rondom de inzet van de WBSO in 2020.

 

Achtergrond en definitie van de WBSO

De WBSO is een fiscale regeling die een deel van de (loon)kosten en uitgaven voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten vergoedt. Je ontvangt de vergoede kosten als korting op loonheffingen of inkomstenbelasting.

Hoe deze kosten precies vergoed worden en hoe groot de vergoeding is, is afhankelijk van de ondernemingsvorm (klein bedrijf, groot bedrijf of zzp’er) en het project. Hierin worden onder andere de uitbetaalde lonen en uitgaven voor het project meegenomen. Starters en zelfstandigen ontvangen een vaste aftrek.

De aftrek waarvoor je in aanmerking komt wordt altijd berekend over toekomstige werkzaamheden. 

 

Kerncijfers inzet WBSO

De RVO kijkt in haar rapport ‘Focus op Research & Development: de WBSO in 2020’ naar de cijfers en trends rondom de inzet van de WBSO in 2020. Hoewel dit - mede door de start van de coronacrisis - geen doorsnee jaar was, steeg het aantal WBSO-aanvragen voor het eerst ten opzichte van de drie voorgaande jaren. Een mogelijke reden is het feit dat er belangrijke ontwikkelingen gaande zijn in bepaalde sectoren, zoals de energietransitie en innovatie in voeding. De volgende cijfers vatten de inzet van de WBSO in 2020 kort samen:

 • Toegekend aan 20.340 bedrijven waarvan 97% mkb-bedrijven
 • €7,3 miljard aan toegekende kosten waarvan €4,4 miljard aan loonkosten en €2,9 miljard aan niet-loonkosten
 • €1,6 miljard aan toegekende vermindering van belastingafdracht. Hiervan werd €1,2 miljard verzilverd*

 

*Het bedrag dat daadwerkelijk verzilverd is bij de Belastingdienst ligt iets lager dan het totale toegekende bedrag.

Ook deze kerncijfers zijn voor het eerst in drie jaar tijd licht gestegen.  

 

Toekenningscriteria voor de WBSO

Voorwaarden voor projecten

Je kunt in aanmerking komen voor de WBSO als je met R&D bezig bent óf technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Dan kom je wellicht in aanmerking. Er zijn twee soorten projecten die in aanmerking komen:

 1. Research & Development voor een nieuw fysiek product
 2. Technisch-wetenschappelijk onderzoek dat nieuwe theoretische of praktische kennis oplevert.

De RVO stelt daarnaast nog andere eisen aan de activiteiten. Zo moeten projecten:

 • Nog niet eerder uitgevoerd zijn. Projecten die gekopieerd, geïmiteerd of reverse-engineered zijn vallen niet onder projecten die in aanmerking komen.
 • Een projectmatige aanpak hebben (systematisch georganiseerd).
 • Plaatsvinden binnen de Europese Unie. Let op: heb je werknemers in andere EU-lidstaten en draag je loonheffing af in Nederland? Dan mag je de WBSO aanvragen over gewerkte S&O-uren van deze werknemers.

 

Voorwaarden voor bedrijven

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het type onderneming dat je voert. De volgende ondernemingsvormen kunnen in aanmerking komen voor de WBSO:

 • BV of NV waarbij de onderneming volgens de regels van de vennootschapsbelasting wordt gevoerd, werknemers in dienst heeft en geen publieke kennisinstelling mag zijn.
 • Zelfstandige met personeel
 • Zelfstandige zonder personeel

 

Zelfstandigen komen alleen in aanmerking als zij ondernemer zijn voor de Belastingdienst en aan het urencriterium voldoen. Dit criterium betreft ten minste 1.225 uren die besteed zijn aan de onderneming per kalenderjaar. Hieronder vallen uren waarin je daadwerkelijk gewerkt hebt, maar ook uren die je besteed aan acquisitie, administratie en onderhoud (bijvoorbeeld van je website). 

 

WBSO aanvragen

Je kunt de WBSO alleen aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Houd hier dus rekening mee bij je aanvraag. 

Deadlines kunnen, afhankelijk van je ondernemingsvorm, verschillen. Voor de accurate deadlines kun je de WBSO-kalender van de RVO raadplegen.

 

Je dient de aanvraag in via het online portaal bij de RVO. Hierbij heb je een eHerkenningsmiddel niveau 3 (eH3) nodig. De benodigde formulieren kun je terugvinden op de website van de RVO.

Het aanvragen van een subsidieregeling, ook de WBSO, kan veel tijd in beslag nemen. Niet alleen het opstellen van de benodigde documentatie kan een tijdrovende klus zijn, ook het beoordelingsproces neemt vaak weken in beslag. Niet iedere ondernemer kan en wil tijd vrijmaken voor het regelen van een subsidieaanvraag.

 

WBSO in de praktijk

RanMarine is sinds 2016 klant bij SubsidyCloud en ontving via het platform reeds €1.702.684 aan subsidies. Een mooi voorbeeld van een succesvolle subsidieaanvraag is de WBSO die RanMarine inzette voor het bestrijden van de plasticproblematiek.

RanMarine Technology is een bedrijf dat zich specialiseert in het ontwerpen en ontwikkelen van zogenaamde autonomous surface vessels (ASV’s) voor diverse typen wateren. De producten zijn ontworpen om hun omgeving vrij te maken van plastics, bio-afval en andere vervuiling. 

De WasteSharks van RanMarine zijn ontwikkeld om het plasticprobleem in onze wateren op te lossen door schoonmaakwerkzaamheden in rivieren te verrichten. Door al in de rivieren in te grijpen, kan worden voorkomen dat afval via de rivieren in de oceanen en vervolgens in onze voedselketen terecht komt. De WasteSharks kunnen daarnaast ingezet worden om biologisch afval te verwijderen en om data te verzamelen over onze wateren. 

Voor het ontwikkelen en marketen van de WasteSharks was financiering benodigd. Via SubsidyCloud vroeg RanMarine de WBSO succesvol aan voor de ontwikkeling van de WasteSharks. Daarnaast haalde het bedrijf subsidie binnen voor een MIT Haalbaarheidssubsidie

 

Bekijk meer succesverhalen

 

Begeleiding bij je WBSO-aanvraag op basis van No Cure No Pay

SubsidyCloud werkt samen met een team van 55+ aangesloten subsidie-experts met verschillende specialismen en kennisdomeinen. Onze experts hebben jarenlange ervaring met het aanvragen van bekende regelingen zoals de WBSO. Zij weten wanneer belangrijke deadlines plaatsvinden en hoe de documentatie voor een aanvraag het beste ingediend kan worden. 

Wil je graag begeleiding bij het indienen van je WBSO-aanvraag? Wij werken op basis van No Cure No Pay en bieden een aanzienlijk verhoogde slagingskans bij het aanvragen van subsidies, met een bewezen track record van behaald succes in >80% van onze aanvragen.

chevron-down