Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie MIT Haalbaarheidsprojecten

Beschikbaar subsidiebedrag: maximaal € 20.000
Krijg tot wel € 20.000 subsidie voor je innovatieproject met de MIT Haalbaarheidssubsidie. Beschikbaar voor het mkb in topsectoren

Wat is de MIT Haalbaarheidssubsidie?

De MIT Haalbaarheidssubsidie, ook wel MIT Haalbaarheid of MIT-subsidie genoemd, is een subsidie voor Nederlandse mkb-bedrijven in topsectoren. MIT staat hierin voor MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Met deze subsidie wil de overheid innovatieve projecten binnen de topsectoren stimuleren. Met de subsidieregeling kun je een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject, zoals een literatuuronderzoek, een marktverkenning, een industrieel onderzoek of een experimentele ontwikkeling.

De subsidie kan dus gebruikt worden om te kijken of een innovatief project haalbaar is en helpt midden- en kleinbedrijven om hun mogelijkheden op het gebied van innovatie te ontdekken.

Algemene voorwaarden

De MIT-subsidie is beschikbaar voor bedrijven in de volgende topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie
 • Creatieve Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life Science & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

Ook zijn er speciale programma’s voor de Duurzame visserij en aquacultuur en voor Duurzame dierlijke producten.

Ben jij actief in een van deze sectoren en denk je er aan een innovatief project te starten? Laat de subsidieadviseurs van SubsidyCloud dan voor jouw bedrijf aan de slag gaan om je haalbaarheidsstudie te financieren. SubsidyCloud kent het beste trackrecord van Nederland voor het aanvragen van de MIT Haalbaarheidssubsidie.

Waar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen voor de MIT-subsidie? Als je de MIT Haalbaarheidssubsidie wilt aanvragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

 • 40% van de totale kosten wordt gesubsidieerd tot een maximum van € 20.000
 • De looptijd van het haalbaarheidsproject moet maximaal één jaar zijn
 • het haalbaarheidsproject bestaat voor minimaal 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie
 • Je moet binnen vier maanden na de aanvraag aan de slag gaan met het haalbaarheidsproject
 • Alleen de kosten die gemaakt worden voor de betreffende aanvragen kunnen gesubsidieerd worden,

Aanvragen van de subsidie

De openstelling van de MIT Haalbaarheidssubsidie in 2021 is op 20 april en sluit op 9 september om 17:00. Maar let op, in 2020 kwamen er op de eerste dag van de MIT-regeling al zoveel aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten binnen dat het beschikbare budget ruimschoots is overschreden. Zorg er daarom voor dat je snel je aanvraag kunt doen, zodat je niet achter het net vist.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden vijf regio's, met eigen budgetten. Informatie over de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij de verschillende regio's of bij SubsidyCloud.

Binnen de MIT-regeling kun je ook kennisvouchers en subsidies voor R&D-samenwerkingen ontvangen.  De R&D-samenwerkingssubsidie is bedoeld om twee MKB-ondernemers samen een innovatief project op te laten zetten. De subsidie bij een groot samenwerkingsproject kan oplopen tot € 350.000 en bij een klein samenwerkingsproject kan een bedrag tot € 200.000 door de overheid gesubsidieerd worden. Dit maakt het voor jou makkelijker om na je haalbaarheidsstudie met een eventuele partner jouw project door te zetten.

Budget voor de subsidie

Het budget van de MIT haalbaarheid is vastgesteld op € 400.000. Per project kun je tot een maximum van € 20.000 (40% van de totale investering) van de overheid krijgen om te onderzoeken of jouw innovatieve project tot een succes te maken is. Wat deze regeling nog aantrekkelijker maakt is dat je hierin ook je eigen uren mag rekenen à € 60. Dit maakt het nog aantrekkelijk om jouw project te starten.

Kun je nog meer subsidie krijgen?

Er zijn naast de subsidie MIT Haalbaarheid nog veel meer Nederlandse en Europese subsidies beschikbaar voor duurzame en innovatieve projecten.

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je ook recht hebt op andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je er zeker van zijn dat jouw MIT Haalbaarheid-aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

chevron-down