Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie WBSO-subsidie

Beschikbaar subsidiebedrag: € 1.438 miljard
WBSO staat voor de fiscale innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Met deze populaire subsidie kun je je kosten voor innovatieve ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten (Research & Development R&D) aanzienlijk verlagen

De WBSO is een zeer populaire subsidie en bestaat in 2021 al 25 jaar. 

Waarvoor kun je de WBSO aanvragen?

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van jouw R&D-project, zodat jouw bedrijf minder loonheffingen afdraagt. Zelfstandige ondernemers ontvangen een vaste aftrek, en voor startende ondernemers is er extra voordeel.

Je kunt WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van een product, een productieproces, programmatuur of voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO), voor:

  • Speur- en Ontwikkelingswerkzaamheden (S&O-werkzaamheden) van jezelf en/of jouw medewerkers
  • kosten en uitgaven die je maakt voor het uitvoeren van jouw eigen S&O-project.

WBSO-subsidiesectoren

De sectoren die het meest gebruik maken van R&D zijn farmaceutica, halfgeleiders en software- en technologiebedrijven. Alle Nederlandse ondernemingen die onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten uitvoeren, mogen WBSO-subsidie aanvragen. Dus ook zzp’ers, startups, multinationals en mkb-bedrijven komen hiervoor in aanmerking. R&D moet gericht zijn op het oplossen van technische knelpunten, waarbij de oplossing waar je aan werkt nieuw moet zijn voor het bedrijf. Het moet ook gaan om product, proces, programma of technisch wetenschappelijk onderzoek. Als je een bedrijf hebt dat R&D-werkzaamheden heeft, kun je de WBSO-subsidie aanvragen.

Budget WBSO

Het beschikbare budget voor 2021 is € 1.438 miljoen, de WBSO wordt als korting verrekend op de loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Over- en onderuitputting van het beschikbare budget wordt twee jaar later gecompenseerd, bijvoorbeeld door het aanpassen van de parameters.

Voorwaarden WBSO-subsidie

Er zijn verschillende voorwaarden voor het aanvragen van een WBSO-subsidie:

  • Je moet nog beginnen, of je bent bezig met ontwikkeling of onderzoek
  • Het onderzoek of de innovatie vindt plaats binnen de Europese Unie
  • Je valt onder vennootschaps- of inkomstenbelasting in Nederland en bent geen publieke kennisinstelling
  • Jouw bedrijf valt onder de inkomstenbelasting en als ondernemer besteedt je zelf jaarlijks minimaal 500 uur aan de ontwikkeling of het onderzoek en/of
  • Jouw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting en je draagt loonheffing af voor de werknemers die ontwikkeling of onderzoek uitvoeren.

Aanvragen van een WBSO-subsidie

Je kunt de WBSO altijd aanvragen, maar alleen voor toekomstige werkzaamheden. Je dient een aanvraag dus altijd vooraf in.

De aanvraagperiode is minimaal 3 maanden en maximaal 12 kalendermaanden. Je mag 4 keer per jaar een aanvraag indienen.

Je vraagt de subsidie aan voor het einde van de maand, en tot uiterlijk het einde van het jaar, vrijdag 31 december 2021. Vraag je de subsidie dus in juli aan, dan kun je maximaal voor vijf maanden (de rest van het jaar) subsidie krijgen.

Je kunt een dag voorafgaand aan de aanvraagperiode de subsidie aanvragen met uitzondering van de maand januari, dan hoort de aanvraag uiterlijk 20 december ingediend te zijn. Je krijgt één keer de gelegenheid een onvolledige aanvraag aan te vullen als deze niet compleet is. De aanvraag moet zo duidelijk en volledig mogelijk ingediend zijn, dan wordt de beslissing of de subsidie vergeven wordt eerder gemaakt. Het kan zijn dat er een controlebezoek komt om de S&O-werkzaamheden en -administratie na te kijken.

Wil je er zeker van zijn dat de WBSO aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft veel subsidiespecialisten die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down