Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie De SLIM-subsidie aanvragen?

Beschikbaar subsidiebedrag: € 48.000.000
Met de SLIM-subsidie blijven kennis en vaardigheden van werknemers up-to-date en competitief

Wat is de SLIM-subsidie?

De SLIM-regeling is beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen binnen ondernemingen. Mkb’ers en grootbedrijven in de landbouw-, horeca-, en recreatiesector kunnen net als samenwerkingsverbanden aanvragen indienen. Let op! De SLIM-regeling is géén opleidingsbudget, reguliere opleidingen worden dus niet gesubsidieerd.

Wat is er nieuw in 2023?

In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen kleine bedrijven nu ook in aanmerking komen voor een voorschot van maximaal 50%.

Wat is mogelijk met de SLIM-subsidie?

Er zijn veel mogelijkheden met deze subsidie. Het project moet wel aansluiting vinden bij een van onderstaande thema's:

 • De doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk of;
 • Het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Voorbeelden SLIM-aanvragen

Vorig jaar hebben we diverse mooie SLIM-aanvragen mogen indienen. Hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie, wellicht zit er ook iets voor uw bedrijf tussen:

 • Een leermeester-gezel systeem
 • ‘Microlearnings’ om tijdens het werk te leren
 • Ontwikkelgesprek-systeem
 • E-learning opleidingen: adviseren en communicatievaardigheden
 • 10% werktijd vrijmaken voor leren
 • Eigen leer initiatieven van medewerkers stimuleren
 • Technische en niet-technische medewerkers die elkaar zaken leren
 • Een functiehuis
 • Medewerker volgsysteem
 • Game based learning
 • Een talentenprogramma
 • Een leer-app
 • Systematiek om duurzaam te leren
 • Programma om vaardigheden te testen onder druk / in noodsituaties

Wanneer SLIM-subsidie aanvragen?

De openstellingen in 2023 zijn als volgt:

 • 1 maart tot en met 30 maart en 1 september tot en met 28 september (mkb’s)
 • 1 juni tot en met 27 juli (samenwerkingsverbanden en grootbedrijven)

De voorwaarden zijn verschillend per doelgroep

MKB

 • Maximale subsidie: €25.000
 • Subsidiehoogte: de subsidie bedraagt voor het klein mkb 80% en middelgroot mkb 60% van de subsidiale kosten.
 • Looptijd: maximaal 12 maanden

Samenwerkingsverbanden tussen ten minste twee mkb-ondernemingen

 • Maximale subsidie: €500.000, per samenwerkingspartner maximaal €200.000.
 • Subsidiehoogte: de subsidie bedraagt 60% van de subsidiale kosten.
 • Looptijd: maximaal 24 maanden

Grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-, of recreatie-sector

 • Maximale subsidie: €200.000. Uitzondering voor landbouwbedrijven maximaal €20.000.
 • Subsidiehoogte: de subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten.
 • Looptijd: maximaal 24 maanden

Indien er sprake is van overvraging, wordt er onder alle aanvragen geloot. Aanvragen die op het moment van loting niet volledig zijn, komen achteraan in de rij te staan wanneer ze worden gecompleteerd.

SubsidyCloud helpt met uw SLIM-aanvraag

Voor deze subsidie is het belangrijk een complete aanvraag in te dienen, daar gaat best wat tijd in zitten. Wij bij SubsidyCloud helpen je met het aanvragen van deze subsidie en zorgen ervoor dat jouw aanvraag succesvol ingediend wordt. Bovendien betaalt u pas als uw aanvraag beschikt wordt. Start vandaag nog de subsidiescan of neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Handige links

chevron-down