Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Crossroads aanvragen

Werk je samen met een KMO uit Vlaanderen? Vraag dan de Crossroads subsidie aan!
Home » Subsidieoverzicht » Technologische innovatie » Crossroads aanvragen

Wat is de Crossroads subsidie en hoe vraag je het aan?

CrossRoads 2023-2029 is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Crossroads subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan onderstaande maatschappelijke transitieprioriteiten:

 • Duurzaam gebruik van grondstoffen;
 • Duurzame energie;
 • Industrie 4.0/Digitalisering;
 • Gezondheidszorg.

Wat voor soort projecten komen in aanmerking voor Crossroads?

Het moet gaan om innovatieprojecten, gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een of meerdere van de bovenbeschreven maatschappelijke transitiedomeinen. Onderstaande criteria worden gebruikt door de beoordelingscommissie om het project te rangschikken:

 • Innovatief karakter van het project;
 • Economische impact;
 • Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen;
 • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking;
 • Kwaliteit van de aanvraag;
 • Competenties van de uitvoerders.

Op zoek naar een Crossroads partner?

Heb je een mooi project dat aansluit bij de doelstellingen van de Crossroads, maar beschik je niet nog over een partner? Neem dan contact met ons op. Het Crossroads programma heeft namelijk een matchmaking module, waardoor het zoeken naar partners over de grens een stuk sneller gaat.

Voorwaarden Crossroads subsidie

De belangrijkste voorwaarden zijn hieronder te vinden:

 • Kennisinstellingen / grote ondernemingen kunnen deelnemen als kosten derde (ze kunnen niet de ontvangende projectpartner zijn);
 • Het project heeft een doorlooptijd van maximaal 24 maanden;
 • Het gaat om een samenwerkingsverband tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) en één kmo uit Vlaanderen;
 • Verhouding van kosten tussen projectpartners bedraagt maximaal 70 - 30%;
 • Kmo's/mkb's moeten voldoen aan de Europese definitie: Een kmo/mkb is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Openstelling Crossroads 2024

Er worden per jaar 2 calls opengesteld. Rangschikking vindt plaats op basis van de totale score op alle criteria. De maximale subsidie bedraagt € 250.000, terwijl de subsidie 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. De volgende oproep staat open van 26 augustus 2024 tot en met 4 oktober 2024.

SubsidyCloud

Subsidycloud heeft diverse subsidie experts in dienst die de Crossroads subsidie meermaals hebben aangevraagd. We bieden ondersteuning tijdens elke stap, van begin tot eind. Interesse? Neem dan contact op via de gegevens onderaan deze pagina of start een subsidiescan.

Andere subsidiemogelijkheden

chevron-down