Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Crossroads subsidie aanvragen

Beschikbaar subsidiebedrag: 250.000 euro per project
Werk je samen met een KMO uit Vlaanderen? Vraag dan de Crossroads subsidie aan!

Wat is crossroads subsidie en hoe vraag je het aan?

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland en stimuleert grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaamse kmo’s en Zuid-Nederlandse mkb’ers. Crossroads subsidieert product- en procesinnovaties die bijdragen aan onderstaande maatschappelijke transitieprioriteiten:

 • Duurzaam gebruik van grondstoffen
 • Duurzame energie
 • Industrie 4.0/Digitalisering
 • Gezondheidszorg

Wat voor soort projecten

Het moet gaan om innovatieprojecten, gericht op het ontwikkelen en demonstreren van prototypes van een nieuw proces, product of dienst met een nadrukkelijke bijdrage aan een of meerdere van de maatschappelijke transitiedomeinen. Onderstaande criteria worden gebruikt door de beoordelingscommissie:

 • Innovatief karakter van het project
 • Economische impact
 • Bijdrage aan maatschappelijke transitiedomeinen
 • Grensoverschrijdende meerwaarde van de samenwerking
 • Kwaliteit van de aanvraag
 • Competenties van de uitvoerders

Voorwaarden Crossroads subsidie aanvragen

De belangrijkste voorwaarden zijn hieronder te vinden:

 • Kennisinstellingen / grote ondernemingen kunnen deelnemen als kosten derde (ze kunnen niet de ontvangende projectpartner zijn);
 • Het project heeft een doorlooptijd van maximaal 24 maanden;
 • Het gaat om een samenwerkingsverband tussen minimaal één mkb uit Zuid-Nederland (Zuid-Holland, Noord-Brabant, Zeeland en Limburg) en één kmo uit Vlaanderen;
 • Kmo's/mkb's moeten voldoen aan de Europese definitie: Een kmo/mkb is een zelfstandig bedrijf met minder dan 250 werknemers én met een jaaromzet van maximum € 50 miljoen óf een balanstotaal van maximum € 43 miljoen.

Subsidie

Er worden per jaar 2 calls opengesteld. Rangschikking vindt plaats op basis van de totale score op alle criteria. De maximale subsidie bedraagt € 250.000, terwijl de subsidie 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. De eerste oproep staat open van 1 september 2023 t/m 13 oktober 2023.

SubsidyCloud

Subsidycloud heeft diverse subsidie experts in dienst die de Crossroads subsidie meermaals hebben aangevraagd. We bieden ondersteuning tijdens elke stap, van begin tot eind. Interesse? Neem dan contact op via de gegevens onderaan deze pagina of start een subsidiescan.

chevron-down