Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Eurostars

Beschikbaar subsidiebedrag: € 19 miljoen
De Eurostars-subsidie ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten en uitvoeren van grensoverschrijdende research & developmentprojecten (R&D) en ontwikkelingen.

Wat is de regeling Eurostars?

De Eurostars-regeling is beschikbaar voor onderzoekuitvoerende mkb-ondernemingen die werken aan een grensoverschrijdend Research & Development-project (R&D). De samenwerking moet altijd tussen twee partijen uit twee Eurostars-landen zijn. Het maximale subsidiebedrag is €500.000 en de subsidie kan in twee tijdvakken aangevraagd worden. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door partijen uit verschillende Eurostars-landen.

Algemene voorwaarden van Eurostars

Om in aanmerking te komen voor de Eurostars-subsidie zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Er is minstens één samenwerkingspartner afkomstig uit een ander Eurostars-land
  • De aanvrager draagt zelf ongeveer 50% van de projectkosten
  • Geen van de deelnemende partijen draagt meer dan 70% van de kosten. Op deze manier wordt een gebalanceerde samenwerking vastgesteld
  • Het project heeft een maximale looptijd van drie jaar
  • Er mag niet meer dan twee jaar tussen de vermarkting en afronding van een project zitten
  • Het project moet een maatschappelijk doel hebben.

Wanneer vraag je Eurostars aan?

De Eurstars kan in 2022 in twee tijdsvakken worden aangevraagd. De eerste call is van 21 januari tot en met 24 maart geopend. De tweede call is van 13 juli tot en met 15 september geopend.

Subsidiepercentage en budget van Eurostars

Het totale budget voor Eurostars is €1,1 miljard waarvan €19 miljoen per jaar voor Nederland. Het maximale subsidiebedrag is €500.000. In 2022 gelden de volgende percentages:

  • mkb: 50%
  • groot bedrijf: 40%
  • kennisinstelling: 50%
chevron-down