Subsidy Cloud Logo
SectorenSubsidiesSuccess Stories
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
SectorenSubsidiesSuccess Stories
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie CityLab010

Beschikbaar subsidiebedrag: € 3.114.000.
Krijg maximaal 100% vergoed voor jouw idee of project om Rotterdam nog aantrekkelijker te maken!
Doe de gratis subsidiescan

CityLab010 is een Rotterdams initiatief. Het verstrekt een financiële bijdrage voor initiatieven die ervoor zorgen dat Rotterdam zich verder ontwikkelt tot een nog aantrekkelijkere plek om te wonen, werken en te studeren.

Het totale subsidiebedrag voor 2021 is € 3.114.000. De maximale subsidie per persoon bedraagt € 100.000, en inschrijven voor de ronde 2021 is mogelijk tot 1 mei 2021.

 

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

De daadwerkelijke hoogte van de subsidie is afhankelijk van het thema waarbinnen je de aanvraag indient. Jouw idee of projectplan moet dus aansluiten bij één of meerdere van deze onderwerpen. Dit zijn:

  • Schone mooie stad: o.a. veiligheid, aanpak van zwerfvuil, afscheiding
  • Veilige stad: o.a. veiligheid op straat, leefbaarheid in de wijken
  • Rotterdam economisch vooruit
  • Iedereen aan het werk: reduceren van het aantal werklozen
  • Een duurzame en bereikbare stad: o.a. wateroverlast, energieverbruik
  • Prettig wonen voor gezinnen: o.a. veilig buiten spelen, groen in de wijk
  • Heb hart voor onderwijs: o.a. inspirerende leervormen, training van leraren
  • Cultuur als vernieuwende kracht: o.a. co-creatie in de creatieve industrie
  • Kies voor sport en blijf bewegen: o.a. benutting buitenruimte, nieuwe sporten.

Het aanvraagtraject

Citylab010 kent twee termijnen per jaar om een aanvraag in te dienen. De eerste termijn loopt tot 1 mei 2021. Een aanvraag bestaat uit ten minste een omschrijving van de activiteiten, een gespecificeerde begroting en een tijdsplanning. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 

Heb jij een goed idee om Rotterdam nog aantrekkelijker te maken? Laat de subsidieadviseurs van SubsidyCloud dan voor jouw bedrijf aan de slag gaan om je plannen financieel te onderbouwen. SubsidyCloud kent een hoog slagingspercentage voor het aanvragen van innovatiesubsidies en kent Rotterdam. Maar er is wel haast geboden: indienen van een aanvraag kan tot 1 mei 2021.

Subsidiescan
Terug naar de homepage