Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling

Beschikbaar subsidiebedrag: € 1,9 miljoen
Financier jouw industriële innovatie.

Wat houdt deze subsidie in?

De subsidie van de regeling TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling is bedoeld voor ondernemers die in een samenwerkingsverband oplossingen onderzoeken of ontwikkelen voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten. De subsidie is onderdeel van de Topsector Energie en is in het leven geroepen om klimaatneutrale innovaties te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet je project uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben en moet de innovatie een aanzienlijke impact hebben op de industriële sector in Nederland. Je kunt met de TSE Industrie tot 500.000 euro aan subsidie ontvangen.

 

 

Wanneer kan je deze subsidie aanvragen?

De TSE Industrie kan aangevraagd worden vanaf 1 april 2022 tot en met 17 mei om 17:00. Deze regeling is een tender. Bat betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie toegekend krijgen. Om een zo hoog mogelijke score te krijgen, moet je project een positieve impact hebben op de volgende aspecten:

  • De sluiting van industriële ketens. Jouw project innoveert de keten. Je neemt hierbij ook reststromen mee;
  • Een slim proces van industriële clusters en bedrijven. Jouw ontwerp stuurt op een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en een klimaatneutraal energie- en warmtesysteem.
  • Een compleet klimaatneutraal productieproces in 2050. Jouw innovatie zorgt voor maximale elektrificatie en vernieuwt de processen radicaal. Je ontwikkelt kennis en kosteneffectieve innovaties.

 

 

 

chevron-down