Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie OPZuid aanvragen

De OPZuid subsidie is beschikbaar voor ondernemers in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland die met hun projecten de regionale economie, ondernemerschap en innovatie versterken.

Wat is de OPZuid subsidie?

In de periode 2021-2027 stelt de Europese Unie middelen beschikbaar voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten en bijdragen aan economische- én maatschappelijke impact. Aanvragen kunnen worden ingediend door ondernemers in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland). Het consortium dient uit minimaal twee samenwerkingspartners te bestaan, waarbij het mkb een primaire rol speelt. OpZuid is op zoek naar innovatieprojecten met een TRL-niveau van 6 tot 9.

Per project kan maximaal € 2 miljoen subsidie worden aangevraagd, het subsidiepercentage bedraagt maximaal 50%.

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten van OPZuid?

Projecten moeten aansluiten bij een van onderstaande thema's:

  • Slimmer Europa: focus op vernieuwende (innovatieve) projecten met positieve maatschappelijke en economische effecten in Zuid-Nederland. Projecten moeten aansluiting vinden bij de volgende thema's: Klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid;
  • Groener Europa: Focus op het bevorderen van de demonstratie, vermarkting en opschaling van kansrijke innovatieve oplossingen die de energietransitie bevorderen. Thema's zijn: innovaties op het gebied van hernieuwbare energie en het ontwikkelen van slimme energiesystemen.

Handige links

Welke activiteiten vallen binnen de OPZuid?

Onderstaande activiteiten worden gesubsidieerd in 2024:

  • De ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken;
  • (door)ontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb'ers;
  • De(door)ontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van bedrijven;
  • Specifiek voor aanvragen onder het thema 'Groener Europa': Het ondersteunen van het mkb bij het (door)ontwikkelen van business cases, demonstratie in de reële omgeving, proefproductie, en eerste uitrol dan wel initiële opschaling van innovaties die kunnen bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en slimme energiesystemen, -netwerken en –opslag;
  • Specifiek voor aanvragen onder het thema 'Groener Europa': Het lokaal in de praktijk brengen en doorontwikkelen van innovatieve vormen van duurzame energieproductie en energiesystemen, -netwerken en – opslag.

Aanvragen OPZuid subsidie

In 2024 zijn twee openstellingen aangekondigd. Deze lopen van 19 februari 2024 t/m 12 april 2024 en 16 september 2024 t/m 1 november 2024.

Ben jij gevestigd in de provincies Noord-Brabant, Limburg of Zeeland en ben je bezig met een innovatief project binnen de beschreven thema's? Laat de subsidieadviseurs van SubsidyCloud dan aan de slag gaan. SubsidyCloud kent een hoog slagingspercentage voor het aanvragen van innovatiesubsidies, waaronder de OPZuid subsidie. Neem contact op via de gegevens onderaan deze pagina of start een subsidiescan.

chevron-down