Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie OP Zuid subsidie aanvragen (2021-2027)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 125.000.000
Je kunt de Op Zuid subsidie aanvragen. OP Zuid is het operationeel programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het huidige programma loopt van 2021 t/m 2027.

EFRO OP Zuid aanvragen

Wat houdt OP Zuid in?

Voor de periode 2021-2027 stelt de Europese Unie door middel van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 105 miljoen euro beschikbaar voor projecten die de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten en bijdragen aan economische én maatschappelijke impact. Het Rijk investeert nog eens 20 miljoen euro.

Per project kan maximaal € 1 miljoen EFRO / Rijksbijdrage worden aangevraagd.
Het subsidiepercentage is maximaal 35% EFRO / Rijk. Daarnaast kan er sprake zijn van provinciale cofinanciering

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten van OP Zuid?

Projecten worden ingediend onder één van de vijf maatschappelijke transities die in Zuid-Nederland centraal staan:

Gezondheid

 • Behandelmethoden en technieken voor gepersonaliseerde zorg
 • Preventie

Landbouw en voeding

 • Duurzame verwaarding van reststromen
 • Technologieontwikkeling en opschaling voedselverwerkingsindustrie in het kader van  eiwittransitie
 • Smart farming en precisielandbouw

Energie

 • Duurzame energie opwek in combinatie met opslag, conversie en uitwisseling met het net
 • Duurzaam en smart lokaal / regionaal energiesysteem

Klimaat

 • Waterveiligheid en wateroverlast in het stedelijk gebied (eerste openstelling voorjaar 2022)
 • Watertekort en droogte landelijk gebied (tweede openstelling najaar 2022)

Grondstoffen

 • Circulaire bouwsector met een focus op materialen/grondstoffen en bouwmethoden.
 • Circulaire maakindustrie met een focus op materialen/grondstoffen en smart industry

Subsidie aanvraag mogelijkheden EFRO OP Zuid

Voor de transities klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding, en gezondheid kunnen de volgende type activiteiten in aanmerking komen voor subsidie:

 • de ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken en / of;
 • de (door)ontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb en / of;
 • de (door)ontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van bedrijven.

Voor de energie transitie kunnen de volgende type activiteiten in aanmerking komen voor subsidie:

 • de ondersteuning van living labs en demonstraties in de reële omgeving, waarin bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk middenveld samenwerken en / of;
 • de (door)ontwikkeling van innovaties binnen en tussen mkb en / of;
 • de (door)ontwikkeling van vernieuwende interregionale en internationale waardenketens van bedrijven.
 • het ondersteunen van het mkb bij de door het ontwikkelen van business cases, demonstratie in de reële omgeving, proefproductie, en eerste uitrol danwel initiële opschaling van innovaties die kunnen bijdragen aan hernieuwbare energieproductie en slimme energiesystemen, -netwerken en –opslag en / of;
 • het lokaal in de praktijk brengen en doorontwikkelen van innovatieve vormen van duurzame energieproductie en energiesystemen, -netwerken en –opslag.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet ook voldaan worden aan de volgende vereisten:

 • de aanvrager is ingeschreven in het handelsregister;
 • het project komt ten goede aan Zuid-Nederland;
 • Het project moet uit minimaal twee samenwerkingspartners bestaan;
 • Er moet sprake zijn van een TRL-niveau van 6 tot 9;
 • het mkb maakt aantoonbaar onderdeel uit van het project.

Aanvragen EFRO OP Zuid

Ben jij actief in een van deze sectoren in de provincies Noord-Brabant, Limburg of Zeeland en denk je er aan een innovatief project te starten binnen de thema's? Laat de subsidieadviseurs van SubsidyCloud dan voor jouw bedrijf aan de slag gaan. SubsidyCloud kent een hoog slagingspercentage voor het aanvragen van innovatiesubsidies, waaronder deze EFRO subsidie.

Handige links

chevron-down