Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Innovatiebox

Met de Innovatiebox betaal je minder belasting op innovatie gebaseerde winst

Wat is de Innovatiebox?

De Innovatiebox is beschikbaar voor vennootschapsbelasting-verplichte ondernemingen. In de box vallen alle 'innovatieve' winsten die worden behaald door innovatieve activiteiten, dit zijn winsten voortkomend uit WBSO-projecten of octrooien. Over de 'innovatieve winst' betaal je met de Innovatiebox maar 9% vennootschapsbelasting in plaats van maximaal 25,8%. Wil je als onderneming gebruik maken van de Innovatiebox, dan heb je tenminste een WBSO-beschikking nodig.

Algemene voorwaarden Innovatiebox

Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan bij de WBSO zijn er ook een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen bij de Innovatiebox. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd:

  • De onderneming valt onder de vennootschapsbelasting;
  • Er is een technologische innovatie voortgebracht uit een WBSO-project of octrooi;
  • Je beschikt over een S&O-verklaring (ook wel WBSO-beschikking genoemd);
  • Je kan de samenhang aantonen tussen de omzet en de technologische innovatie;
  • Je beschikt over een prognose van de winstontwikkeling;
  • Grootbedrijven moeten naast een S&O-verklaring altijd over een octrooi beschikken;
  • De innovatie is juridisch eigendom van de onderneming die de WBSO-beschikking heeft ontvangen.

Wanneer is het zinvol om te starten met de Innovatiebox?

Je komt in aanmerking voor de Innovatiebox als je winst maakt met innovatieve werkzaamheden. Het is zinvol om de Innovatiebox mogelijkheden te onderzoeken vanaf ongeveer € 200.000 aan 'innovatieve winsten', dus winsten voortkomend uit WBSO-aanvragen of octrooien.

WBSO optimalisatie is van belang!

De WBSO is een subsidie voor de ontwikkeling van technische innovatie, producten, processen en diensten, resulterend in een korting op de loonheffing. Voor een succesvolle Innovatiebox-aanvraag is een optimale WBSO-aanvraag vereist, daarnaast is een goede administratie erg belangrijk. De Belastingdienst bepaalt aan de hand van deze onderdelen namelijk mede hoe groot de invloed van je WBSO-innovaties zijn op de winstgevendheid van je bedrijf.

Hulp nodig bij het aanvragen van de Innovatiebox?

Het aanvragen van de Innovatiebox is een vrij lang en complex traject. Subsidycloud beschikt over meerdere specialisten en heeft al tientallen trajecten tot een goed einde gebracht. Neem gerust contact op voor meer informatie of hulp bij het aanvraagproces. Start hiervoor een subsidiescan of gebruik de contactgegevens onderaan deze pagina.

chevron-down