Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Innovatiebox

Beschikbaar subsidiebedrag: Te realiseren belastingvoordeel 18%
De Innovatiebox is een aanvulling op de WBSO-subsidie, waardoor je minder belasting betaalt op door een innovatie gerealiseerde winst

Wat is de regeling?

De Innovatiebox stimuleert ondernemers om te innoveren met een fiscale regeling van de overheid. Deze regeling is beschikbaar voor vennootschapsbelasting-verplichte ondernemingen, meestal een NV of BV. In de box vallen alle winsten die worden behaald door innovatieve activiteiten. Over de winst die je behaalt met de Innovatiebox betaal je maar 9% vennootschapsbelasting in plaats van maximaal 25%. Wil je als onderneming gebruik maken van de Innovatiebox, dan heb je tenminste een WBSO-beschikking nodig.

Algemene voorwaarden

Als je aan alle voorwaarden hebt voldaan bij de WBSO zijn er ook een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen bij de Innovatiebox. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd:
 • Er is een technologische innovatie voortgebracht
 • Als er sprake was van samenwerking bij het technologische innovatieproject moet deze worden vernoemd
 • Je hebt S&O-verklaringen
 • Een verklaring over de samenhang tussen de omzet en de technologische innovatie
 • Verklaar de functie van de technologische innovatie binnen de onderneming
 • Benoem de verwachte winstontwikkeling.
Er zijn extra toegangsbewijzen nodig wanneer de onderneming winst behaalt boven de wettelijke grenzen. Wanneer je omzet wereldwijd hoger was dan €250 miljoen en de opbrengsten uit de innovatie hoger waren dan €37,5 miljoen in de afgelopen vijf jaar zijn dit mogelijke extra toegangsbewijzen:
 • Je hebt kwekersrecht of octrooi in bezit of aangevraagd
 • Je hebt een vergunning voor het verhandelen van een geneesmiddel
 • Ter bescherming van de innovatie heb je een geregistreerd gebruiksmodel (niet een modelrecht)
 • Programmatuur, computers & software die werken met programma’s volgens (eigen) systeem.

Voor wie is de fiscale regeling?

Je komt in aanmerking voor de Innovatiebox als je winst maakt met innovatieve werkzaamheden. Een aantal voorwaarden waar je als aanvrager van de Innovatiebox aan moet voldoen, zijn:
 • De onderneming valt onder vennootschapsbelasting
 • De software is door je organisatie zelf ontwikkeld
 • Je behaalt winst met het product of de dienst waarin de software geïmplementeerd is
 • Je ontvangt al een WBSO-subsidie
 • De innovatie is juridisch eigendom van de onderneming waarvoor de WBSO is ontvangen.
De WBSO is geeft subsidie voor loonkosten en de ontwikkeling van technische innovatie, producten, processen en diensten. De WBSO is voor bedrijven een verlichting in kosten om een innovatie te ontwikkelen en de loonkosten die bij de innovatie horen. Hieronder staan de voorwaarden voor de WBSO:
 • Je bent bezig met technische ontwikkelings- en/of onderzoeksactiviteiten
 • Je voert zelf het wetenschappelijk onderzoek uit of je ontwikkelt zelf de producten, software of processen
 • Je houdt bij welke kosten en uitgaven je hebt bij de ontwikkeling/het onderzoek
 • Je betaalt loonheffing voor de medewerkers die de ontwikkeling of het onderzoek uitvoeren

Aanvragen van de subsidie

Om de Innovatiebox aan te vragen moet je, naast aan de eisen van de WBSO, aan een aantal aanvullende eisen voldoen. De Innovatiebox kan gebruikt worden in de jaren dat de technologische innovatie gebruikt wordt bij het product of proces.

Heb je nu geen idee waar je moet beginnen? Dan is het verstandig hulp in te schakelen van een adviseur zoals SubsidyCloud. Bij SubsidyCloud zijn tal van subsidiespecialisten in dienst die je graag helpen bij het aanvraagproces, subsidiemanagement en de communicatie met subsidieverstrekkers.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down