Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie DUMAVA

Beschikbaar subsidiebedrag: € 150.000.000
De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Wat is DUMAVA?

De Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen. Je kunt subsidie krijgen voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan HR-glas, isolatiemaatregelen en warmtepompen.

3 juni 2024 wordt de DUMAVA opnieuw opengesteld. Let op: Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Voor wie is DUMAVA?

Je komt in aanmerking voor deze subsidie als het vastgoed in Nederland staat en eigendom is van een maatschappelijke instelling binnen de volgende sectoren:

 • Decentrale overheid, zoals gemeentegebouwen, provinciegebouwen of waterschapsgebouwen;
 • Onderwijsinstellingen;
 • Zorg, zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen;
 • Cultuur, zoals poppodia of theater;
 • Rijksmonument dat geen woonhuis is Denk bijvoorbeeld aan een museum;
 • Religieuze instellingen;
 • Overige gebouwen met een publieke functie.

Valt het maatschappelijk vastgoed binnen de sportsector? Of betaalt de onderneming inkomsten- of vennootschapsbelasting? Dan is het niet mogelijk om DUMAVA aan te vragen. Het is dan wel een optie om de EIA of MIA aan te vragen.

Voorwaarden en budget DUMAVA

Er zijn een aantal voorwaarden om deze subsidie te verkrijgen. Dit zijn de belangrijkste:

 • Je voert 1, 2 of 3 maatregelen uit die op de maatregelenlijst staan, óf een integraal verduurzamingsproject (4 of meer maatregelen);
 • Op basis van een energieadvies, of vergelijkbaar advies, worden de verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd;
 • Is het vastgoed opgeleverd vanaf 1 januari 2012? Dan krijg je alleen subsidie als je ervoor zorgt dat het vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting;
 • Je start met de verduurzamingsactiviteiten nádat de subsidieaanvraag is ingediend;
 • Je realiseert de verduurzamingsmaatregelen binnen twee jaar na subsidieverstrekking;
 • Voor de verduurzamingsmaatregel(en) waarvoor je DUMAVA-subsidie aanvraagt, is geen andere subsidie verleend.

De maximale subsidie per project bedraagt 1.5 miljoen per project. De subsidiehoogte verschilt per activiteit:

 • Investering: De subsidie bedraagt 20% van de projectkosten. Bij een integraal project (4 of meer maatregelen) kan dit oplopen tot 40%;
 • Energieadvies: De subsidie is 50% van de kosten;
 • Energielabel: De subsidie is 50% van de kosten.

DUMAVA subsidie aanvragen

De DUMAVA-subsidie aanvragen? Doe dan vandaag nog de subsidiescan en zie hoeveel subsidie je kunt ontvangen. Of neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

chevron-down