Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie DEI+

Beschikbaar subsidiebedrag: € 19.000.000
De DEI+ subsidie biedt financiering voor het verduurzamen van de omgang met grondstoffen, met subsidiebedragen rond de € 3 miljoen

Wat is DEI + Circulaire economie?

De regeling DEI + Circulaire Economie draagt bij aan een duurzamere omgang met grondstoffen door deze langer en hoogwaardiger te gebruiken. Onder deze regeling vallen recycling en hergebruik van afval, het gebruik van biobased grondstoffen bij pilotprojecten en reparatie waarbij sprake er is van CO2-reductie. Je kunt de subsidie aanvragen als je eigenaar bent en blijft van het product of dienst.

DEI + aanvraagmogelijkheden

 • Recycling van afval: nuttige toepassingen waardoor afvalstoffen gerecycled kunnen worden tot nieuwe materialen, producten of stoffen
 • Biobased grondstoffen: grondstoffen van fossiele en/of minerale oorsprong vervangen door grondstoffen van biotische oorsprong
 • Hergebruik: producten of materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt voor hetzelfde doel als waarvoor ze zijn gemaakt, en die geen afvalstoffen zijn,

Budget DEI + Circulaire Economie

Bij projecten die meer dan € 3.000.000 subsidie aanvragen, is de maximale looptijd vier jaar. Projecten die in 2021 gerealiseerd worden en meer dan € 3.000.000 subsidie vragen, kunnen de subsidie aanvragen uit het budget van €86 miljoen onder de DEI+ thema’s.

DEI+ Demonstratie- of pilotproject

Het verschil tussen een demonstratieproject en een pilotproject is dat bij een pilotproject de installatie niet efficiënter wordt en er niet meer duurzame energie wordt geproduceerd dan voorheen. Hierna zie je een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen bij een demonstratieproject:

DEI+ Demonstratie- of pilotproject

Het verschil tussen een demonstratieproject en een pilotproject is dat bij een pilotproject de installatie niet efficiënter wordt en er niet meer duurzame energie wordt geproduceerd dan voorheen. Hierna zie je een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen bij een demonstratieproject:

 • Je moet iemand zijn of vinden waarbij het nieuwe innovatieve product of de techniek of combinatie daarvan als eerste toegepast kan worden op de markt
 • De ontwikkelaar kan samen met de investeerder subsidie aanvragen als er binnen het project nog experimentele ontwikkeling plaatsvindt
 • De investeerder heeft bij de DEI+ subsidieaanvraag een financieel en energetisch voordeel.

Hieronder zie je een aantal voorbeelden van pilotprojecten die vallen onder de DEI+ subsidie:

 • Opslagtechnologie: een nieuwe opslagtechnologie voor elektriciteit die helpt bij het verminderen van de elektrische energie. Dit wordt toegevoegd aan zonnepanelen die er al lagen, dus leidt dit niet tot extra duurzame energie of efficiëntie. Dat maakt het een pilotproject en geen demonstratieproject
 • Besparing elders in de keten: wanneer er een vorm van besparing plaatsvindt in de keten van het project, maar niet binnen het project. Dit wordt dan niet gezien als demonstratieproject maar wel als pilotproject.

Aandachtspunten aanvraag DEI+

De deadline voor het aanvragen van de DEI+ is 18 januari 2022. Bij het aanvragen van een DEI + Circulaire Economie subsidie zijn er een aantal onderdelen waar je op moet letten bij de aanvraag:

 • Het is belangrijk dat je goed onderbouwt hoe de technologie bijdraagt aan economische groene groei. Het moet namelijk niet alleen aantrekkelijk zijn voor de ontwikkelaar, maar ook voor de eindgebruiker
 • Alle kosten na ingebruikname binnen de DEI+ zijn niet subsidiabel
 • Loonkosten die rechtstreeks verband houden met de investering tellen mee met de projectbegroting
 • Kijk of er iets bestaat wat functioneel hetzelfde doet als de duurzame investering. Er bestaat bijna altijd wel een product of dienst dat functioneel hetzelfde kan, waardoor er subsidie beschikbaar kan worden gesteld over de meerkosten van investering
 • Zorg ervoor dat je op tijd je eigen aandeel van de financiering aantoonbaar maakt op het moment van aanvraag.

Om er zeker van te zijn dat je aan alle voorwaarden en onderdelen voldoet, is het verstandig hulp in te schakelen van een externe partij zoals SubsidyCloud. Met onze kennis en ervaring met technologische ontwikkelingen, subsidies, communicatie met subsidieverstrekkers en met onder andere de administratie die erbij komt kijken, heb je meer zekerheid dat jouw aanvraag geaccepteerd wordt.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down