Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 74.600.000
Als u als ondernemer minder energie wilt gebruiken in uw productieproces, of u heeft een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot, dan kunt u de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) aanvragen. U kunt subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten.

Wat is de DEI+ subsidie?

Als u als ondernemer minder energie wilt gebruiken in uw productieproces, of u heeft een innovatieve techniek waarmee u minder CO2 uitstoot, dan kunt u de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) aanvragen. U kunt subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten.

Pilot- en demonstratieprojecten

U kunt ook subsidie aanvragen voor een pilot- of demonstratieproject als uw innovatieve dienst een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie), en de ontwikkeling ervan technisch uitdagend is. Als u investeert in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie. Of als u op grote schaal nieuwe producten of materialen maakt uit afval.

In een pilotproject test u een nieuwe technologie. En u verbetert deze in een proefopstelling die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

De projecten moeten innovatief zijn. Bij pilotprojecten kijken we daarvoor naar de internationale stand van onderzoek en techniek. Voor demonstratieprojecten geldt dat er maximaal 2 keer eerder subsidie mag zijn gegeven voor een zelfde soort installatie uit de Topsector Energie-regelingen.

De DEI+ staat open voor bedrijven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, St. Eustasius en Saba).

Achtergrond subsidie

De regelingen van Topsector Energie zijn onderdeel van de Regeling nationale EZK en LNV-subsidies. Ze steunen industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratieprojecten of combinaties daarvan. We dragen daarmee bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht en zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Werkt u aan innovaties die duurzaamheid en economische groei met elkaar verbinden? Dan heeft u mogelijk recht op een van de subsidies energie-innovatie. Ze zijn voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen.

Voorwaarden DEI+ subsidie

Het project moet passen binnen de thema's en specifieke voorwaarden van deze regeling. Daarnaast moet u voldoen aan de algemene voorwaarden van de Topsector Energie-regelingen. De belangrijkste voorwaarden vindt u hier.

Thema's binnen DEI+

Binnen het subsidieprogramma DEI+ zijn er een aantal thema's:

  • Waterstof en groene chemie
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
  • Afvang, gebruik en opslag CO2 (alleen pilotprojecten)
  • Circulaire economie
  • Energie-efficiëntie
  • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke aanpassingen)
  • Flexibilisering van het energiesysteem (alleen pilotprojecten)
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO2-verminderende maatregelen in de industrie, gebouwde omgeving of elektriciteitssector

Budget DEI+

Er is in totaal 74,6 miljoen euro beschikbaar. Voor het thema 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart aanvullend budget van 29,4 miljoen euro beschikbaar. Voor het thema 'Waterstof en groene chemie' is een apart aanvullend budget van 9 miljoen euro beschikbaar.

Deadlines DEI+

Op dit moment zijn de openings- en sluitingsdatums voor deze subsidie nog niet bekend.

DEI+ subsidie aanvragen

Subsidie aanvragen voor de DEI+ subsidie gaat heel gemakkelijk via SubsidyCloud. Onze experts helpen jou met het samenstellen van de juiste subsidieaanvraag voor deze subsidie. Ook begeleiden zij je met je hele project, want er zijn gedurende het traject vast ook nog andere subsidies voor jou beschikbaar. Je kunt dus rekenen op jouw SubsidyCloud expert!

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Doe dan de gratis subsidiescan door op de groene knop te klikken.

Handige links

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down