Subsidy Cloud Logo
SectorenSubsidiesSuccess Stories
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
SectorenSubsidiesSuccess Stories
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie MKB Idee

Beschikbaar subsidiebedrag: € 10 miljoen
MKB Idee biedt subsidie voor het mkb en andere organisaties, met als doel te investeren in het versterken van de kennis en vaardigheden van het personeel in het mkb
Doe de gratis subsidiescan

Wat is de regeling MKB Idee?

MKB Idee is een subsidie voor mkb’ers die samen met anderen de vaardigheden en kennis van hun personeel willen versterken door er meer in te investeren. Wanneer er problemen of belemmeringen ervaren worden bij het versterken van de kennis en vaardigheden, kan er bij het MKB Idee meegedacht worden over oplossingen. De overheid hoopt het mkb te stimuleren meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van toekomstige en huidige werknemers. Het moet wel gaan om een bijdrage die kan helpen bij het oplossen van knelpunten bij mkb’ers, het is dus geen opleidingsbudget.

Algemene voorwaarden

De subsidie MKB Idee is beschikbaar voor de volgende drie investeringspunten:

 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie door mkb-ondernemers
 • Investeringen die leiden tot meer personeel in technische sectoren door mkb-ondernemers
 • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering door mkb-ondernemers.

Naast die drie investeringspunten zijn er een aantal andere voorwaarden waar je aan moet voldoen om MKB Idee aan te vragen:

 • Per deelnemer moeten de projectkosten minimaal €25.000 bedragen
 • In het geval van een samenwerkingsverband is er één deelnemer penvoerder. Dit houdt in dat deze deelnemer contactpersoon is voor het RVO en verantwoordelijk is voor de projectorganisatie
 • Mits het project voornamelijk uitgevoerd wordt door mkb’ers mag een onderwijsinstelling penvoerder zijn
 • De uitvoerende partijen mogen gebruik maken van een intermediair als deze gemachtigd is via een machtigingsformulier
 • 65% van de deelnemers bij een project moet mkb’er zijn. Daarnaast kan een samenwerkingsverband bestaan uit kennisinstellingen, brancheorganisaties, ondernemers en andere organisaties
 • De maximale looptijd van een MKB Idee project is één jaar en het project moet binnen deze termijn voltooid worden
 • Het uurtarief bij het berekenen van de subsidiabele kosten is €60,-
 • Het voorstel moet in het Nederlands ingediend worden.

Aanvragen van de subsidie

Aanvragen indienen kon tot 19 janari 2021. De regeling is momenteel tijdelijk gesloten.

Budget voor de subsidie

De subsidie bestaat uit 100% van de subsidiabele kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dus alle redelijk gemaakte kosten zoals kosten gemaakt voor het inschakelen van derden door de aanvrager of loonkosten van de aanvrager kunnen worden gesubsidieerd.

Wel moet de aanvrager zelf een minimale deelname aan het project leveren van minimaal €25.000 per deelnemer tot een maximum van €124.999 inclusief btw. Wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag €200.000.

Maar per individuele deelnemer bij een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: maximaal €124.999 en minimaal €25.000.

Kun je nog meer subsidie krijgen?

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je naast MKB Idee ook recht hebt op andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je er zeker van zijn dat de MKB Idee-aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

Subsidiescan
Terug naar de homepage