Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Zeeland in Stroomversnelling

Beschikbaar subsidiebedrag: € 700.000
Ontvang subsidie voor je project dat leidt tot een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie-infrastructuur in de provincie Zeeland

Wat is de regeling?

Zeeland in Stroomversnelling geeft subsidie voor het versterken van duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden, om te werken aan een veerkrachtigere economie, met een goede kennis- en innovatie-infrastructuur in de provincie Zeeland. De sterke economische sectoren in de provincie staan daarbij centraal: havens en logistiek, industrie en maintenance, water en energie, vrijetijdseconomie, agro- en seafood en zorg. 

Waar is de regeling voor bedoeld?

Er zijn drie subsidieprojecten:

  • Zeeland in Stroomversnelling: kennis en innovatie
  • Human Capital Agenda: subsidie voor sociale innovatieprojecten gericht op het oplossen van de krapte op de arbeidsmarkt
  • Versterking Kennis- en Innovatienetwerken: samenwerken aan een sterke koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down