Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Waddenfonds

Beschikbaar subsidiebedrag: € 8.000.000
Waddenfonds: Subsidieregeling Thematische Openstelling

Wat houdt het Waddenfonds in?

De Subsidieregeling Thematische Uitvoering Waddenfonds (Stuw'21) is bedoeld voor projecten die in het werkingsgebied van het Waddenfonds liggen en betrekking hebben op een aantal thema's van het fonds:

  • Natuur
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Bodem, water, licht en geluid
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector.

Voor deze thema's is een budget van € 8 miljoen vrijgemaakt. Ondernemers kunnen met het Waddenfonds tot 1 miljoen euro subsidie ontvangen voor hun project. 

 

 

 

Wie komen voor deze subsidie in aanmerking?

Zowel individuele ondernemers als ondernemers of organisaties in een samenwerkingsverband kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie is bedoeld voor projecten die in het werkingsgebied van het Waddenfonds liggen. Verder gelden (onder andere) de volgende belangrijke voorwaarden: 

  • Het project moet minstens een van de genoemde thema's van het Waddenfonds bevatten
  • Het project moet duurzaam zijn
  • De subsidiabele kosten bedragen € 200.000,= of meer

Waddenfonds aanvragen

Waddenfonds aanvragen? Vul dan de subsidiescan in via onderstaande knop en start je aanvraag.

chevron-down