Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Waddenfonds

Beschikbaar subsidiebedrag: € 8.000.000
Het waddenfonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken

Wat houdt het Waddenfonds in?

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Noord-Holland, Frysland en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.

Er zijn twee mogelijkheden:
1. Budget Lokale Innovaties: De regeling staat open voor kleinschalige projecten uit de gemeenschap zelf, die door lokale innovatie, de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken.

2. Thematische Uitvoering Waddenfonds: Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds. De aanvraag kan zich richten op één afzonderlijk thema, maar het heeft de voorkeur als  het project betrekking heeft op een combinatie van thema’s:

  • Natuur
  • Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling
  • Bodem, water, licht & geluid
  • Verduurzaming energiehuishouding
  • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
  • Duurzame waddenhavens
  • Duurzame visserij
  • Duurzame agrarische sector

 

 

Wanneer indienen?

Voor het instrument Budget Lokale Innovaties (BLI) kan je tot vrijdag 1 december 2023 een aanvraag indienen. Er is voor de regeling in totaal een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. Per project kan er maximaal € 50.000,- worden aangevraagd.

Voor het instrument Thematische Uitvoering Waddenfonds kan tot vrijdag 1 december 2023 een aanvraag worden ingediend. Het subsidieplafond is € 8 miljoen. Per subsidieverzoek kan maximaal € 1 miljoen worden verstrekt.

Let op: Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, er is dus kans dat het budget al eerder op is.

Waddenfonds aanvragen

Waddenfonds aanvragen? Vul dan de subsidiescan in via onderstaande knop en start je aanvraag. Het is ook mogelijk om contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

chevron-down