Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Waddenfonds aanvragen

Het waddenfonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken
Home » Subsidieoverzicht » Technologische innovatie » Waddenfonds aanvragen

Wat houdt de Waddenfonds subsidie in?

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Projecten van ondernemers, verenigingen, stichtingen en overheidsorganisaties kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van het Waddenfonds.

Er zijn twee instrumenten beschikbaar:
1. Budget Lokale Innovaties (BLI): De regeling staat open voor kleinschalige projecten uit de gemeenschap zelf, die door lokale innovatie, de leefbaarheid bevorderen en de kwaliteit van het Waddengebied versterken;

2. Thematische Uitvoering Waddenfonds (Stuw ’23): Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op een aantal thema’s van het Waddenfonds: Natuur; Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling; Bodem, water, licht & geluid; Verduurzaming energiehuishouding; Duurzame recreatie en duurzaam toerisme; Duurzame waddenhavens; Duurzame visserij; Duurzame agrarische sector.

3. Investeringskader Waddengebied (IKW): Voor grootschalige en meerjarige projecten is er het Investeringskader Waddengebied (IKW). Voor dit type projecten zijn er subsidies beschikbaar vanaf € 500.000,-.

Het IKW richt zich op zes thema’s: Waddenzee; Vitale kust en afsluitdijk; Havenontwikkeling en natuurverbetering; Eilanden op eigen kracht; Versterken en vermarkten werelderfgoed; Eems-Dollard in balans.

Wanneer Waddenfonds aanvraag indienen?

Voor het instrument Budget Lokale Innovaties (BLI) kan je tot 3 december 2024 (12.00 uur) een aanvraag indienen. Er is voor de regeling in totaal een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. Per project kan er maximaal € 50.000,- worden aangevraagd.

Voor het instrument Thematische Uitvoering Waddenfonds (Stuw ’23) kan tot 3 december 2024 (12.00 uur) een aanvraag worden ingediend. Het subsidieplafond is € 8 miljoen. Per subsidieverzoek kan maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd.

Let op: Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld, er is dus kans dat het budget al eerder op is.

Waddenfonds aanvragen

Waddenfonds aanvragen? Vul dan de subsidiescan in via onderstaande knop en start je aanvraag. Het is ook mogelijk om contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina. Onze experts bieden begeleiding tijdens het gehele project, van begin tot eind. Twijfel niet en neem vrijblijvend contact op!

Handige links

chevron-down