Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Vroegefasefinanciering (VFF)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 6.000.000
Startdatum: 1 januari 2023 • Einddatum: 31 december 2023

Wat is de regeling?

Met de Vroegefasefinanciering, ook wel VFF, kunnen starters en mkb-ondernemingen onderzoeken of hun innovatieve idee kans heeft om van de planfase in de startfase te komen. Het gaat hier echter niet om een subsidie, maar om een lening.  Het rentepercentage is variabel en is op dit moment 7,56% (per 1 januari 2023).

De Vroegefasefinanciering kent drie doelgroepen, te weten:

  • mkb-ondernemers (klein en middelgroot)
  • innovatieve starters (≤ 5 jaar)
  • academische/hbo/TO2 starters (waarvan economische activiteiten rechtstreeks en onmiddellijk voortkomen uit onderzoek van een universiteit, een hogeschool, een academisch ziekenhuis)

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de VFF, gelden er een aantal voorwaarden. We hebben de drie belangrijkste voorwaarden op een rij gezet:

  • Je stelt een businessplan op waaruit blijkt de onderneming substantieel gaat groeien.
  • Je stelt een vernieuwingsplan of vroegefaseplan op dat zich richt op de voorwaardelijke eisen die de investeerder stelt.
  • Je hebt een intentieverklaring van een toekomstige investeerder die het vervolg van het vroege-/vernieuwingsfasetraject gaat financieren op basis van de validatie van de door hem voorwaardelijk gestelde eisen. Dit moet gaan om ten minste hetzelfde bedrag dat je van de overheid krijgt.

Budget voor de subsidie

Het aanvragen van de VFF kan het hele jaar door. Wel is er een beperkt budget. Mocht dit in de loop van het jaar op zijn, dan is het niet meer mogelijk om de VFF aan te vragen.

Het aan te vragen budget verschilt per doelgroep:

  • Een innovatieve mkb-ondernemer ontvangt 35% tot 45% van de voorziene kosten voor het vroegefasetraject met een ondergrens van € 50.000 en een maximum van € 157.500.
  • Een innovatieve starter ontvangt het totaal van de voorziene kosten voor het vroegefasetraject met een ondergrens van € 50.000 en een maximum van € 350.000.
  • Een academisch innovatieve starter ontvangt financiering voor een haalbaarheidsstudie voor commerciële toepassing van innovatieve kennis en de start van bedrijvigheid op basis van kennisinnovaties uit kennisinstellingen. Tevens is een risicodragende lening mogelijk van minimaal € 50.000 tot maximaal € 250.000.

Wil je zeker zijn dat je Vroegefasefinanciering-aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een expert in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 45 subsidiespecialisten in dienst die beschikken over ervaring met de VFF,  de nieuwste technische ontwikkelingen en met communicatie met subsidieverstrekkers.

Kan je nog meer subsidie krijgen?

Er zijn naast de Vroegefasefinanciering nog veel meer Nederlandse en Europese subsidies beschikbaar voor duurzame en innovatieve projecten. Wil je weten of je naast de Vroegefasefinanciering ook recht hebt op andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Handige links

chevron-down