Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie TSE Industrie studies aanvragen

Beschikbaar subsidiebedrag: € 20 miljoen
Ben jij ondernemer en onderzoek je de haalbaarheid van een innovatief pilot- of demonstratieproject in de industrie? Of onderzoek je de haalbaarheid van een project voor een uitontwikkelde technologie? Help je met dit project de CO2-uitstoot in 2030 of daarvoor te verminderen? Dan kan je de subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies aanvragen!
Home » Subsidieoverzicht » Technologische innovatie » TSE Industrie studies aanvragen

Wat houdt de TSE Industrie studies subsidie in en wanneer kan je het aanvragen?

Er is subsidie beschikbaar om de haalbaarheid te onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject of milieu-investering. Er zijn binnen deze regeling 3 mogelijkheden om subsidie aan te vragen:

1. Haalbaarheidsstudie
Het betreft een haalbaarheidsstudie voor een pilotproject waarin een innovatieve CO2-verminderende techniek onder echte omstandigheden wordt getest. In de studie doe je onderzoek naar de haalbaarheid van het vervolgproject. De haalbaarheidsstudie moet objectief de sterke en zwakke punten van het project weergeven en wat er nodig is om het vervolgproject uit te kunnen voeren. De techniek moet vernieuwend zijn; de RVO vergelijkt het project met de internationale stand van onderzoek en techniek.

2. Milieustudie
Een milieustudie geeft inzicht welke investeringen je nodig hebt om een hoger niveau aan milieubescherming te bereiken; een milieustudie helpt jou de milieu-uitgangssituatie te bepalen en een keuze te maken tussen verschillende mogelijkheden. Een milieu-investering is bijvoorbeeld een 'demonstratieproject', waarbij de eindgebruiker/exploitant investeert in een voor Nederland nieuwe techniek. Het kan ook de voorbereiding zijn op een investering in een project voor een uitontwikkelde techniek. De investering mag niet onder onderzoek en ontwikkeling vallen.

3. Vergelijkbare studie
In een vergelijkbare studie onderzoek je een milieu-investering in een demonstratieproject of in een project met een uitontwikkelde technologie die niet valt onder een milieustudie. Het gaat een investering die niet onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) valt, zoals:

  • studies naar ver ontwikkelde biobrandstoffen;
  • projecten voor afvang, gebruik en opslag van CO2 (CCUS);
  • projecten waarin een andere partij het milieuvoordeel krijgt dan de partij die al een duurzame investering wil doen.

 

Programmalijnen voor het aanvragen van de TSE Industrie subsidie

Er zijn zes programmalijnen. Een project moet minimaal aansluiting vinden bij een van deze programmalijnen:

1. Sluiting van industriële ketens;
2. Een CO₂-vrij industrieel warmtesysteem;
3. Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen;
4. CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage);
5. Overige CO₂-verlagende maatregelen;
6. Waterstof en groene chemie (GroenvermogenNL).

Subsidie kenmerken

  • De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. Middelgrote bedrijven krijgen 10% extra subsidie en kleine bedrijven krijgen 20% extra subsidie;
  • Het maximale bedrag per project bedraagt 2 miljoen euro;
  • De looptijd van het project bedraagt maximaal 1 jaar;
  • Aanvragen kan als individuele ondernemer of als samenwerkingsverband.

TSE Industrie subsidie aanvragen

Aanvragen kan van 1 mei 2024 tot 31 maart 2025. Let op: aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

Onze experts helpen je graag van begin tot eind. We hebben eerder al diverse TSE-aanvragen gerealiseerd, we kunnen dus een goede inschatting maken van de slaagkans! Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Doe dan de gratis subsidiescan door op de groene knop te klikken of neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Handige links

 

chevron-down