Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie TSE Industrie studies

Beschikbaar subsidiebedrag: € 10,6 miljoen
Ben jij ondernemer en werk jij met andere ondernemers samen om goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten te onderzoeken of ontwikkelen? Dan is de subsidie TSE Industrie studies iets voor jou!

Wat houdt de TSE Industrie studies subsidie in?

De subsidie van de regeling TSE Industrie studies is bedoeld voor ondernemers die in een samenwerkingsverband oplossingen onderzoeken of ontwikkelen voor goedkopere, klimaatneutrale en/of circulaire producten en diensten. De subsidie is onderdeel van de Topsector Energie en is in het leven geroepen om klimaatneutrale innovaties te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet je project uiterlijk in 2030 een eerste markttoepassing hebben en moet de innovatie een aanzienlijke impact hebben op de industriële sector in Nederland. Je kunt met de TSE Industrie studies tot 500.000 euro aan subsidie ontvangen.

 

 

Wanneer kan je de TSE Industrie studies subsidie aanvragen?

De TSE Industrie kan aangevraagd worden vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 om 17:00. Deze regeling is een tender. Dat betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie toegekend krijgen. Om een zo hoog mogelijke score te krijgen, moet je project een positieve impact hebben op de volgende aspecten:

  • De sluiting van industriële ketens. Jouw project innoveert de keten. Je neemt hierbij ook reststromen mee;
  • Een slim proces van industriële clusters en bedrijven. Jouw ontwerp stuurt op een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en een klimaatneutraal energie- en warmtesysteem.
  • Een compleet klimaatneutraal productieproces in 2050. Jouw innovatie zorgt voor maximale elektrificatie en vernieuwt de processen radicaal. Je ontwikkelt kennis en kosteneffectieve innovaties.

 

 

 

chevron-down