Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Topsector Energie Projecten

Beschikbaar subsidiebedrag: € 130 miljoen
Onder de Topsector Energie Projecten vallen verschillende subsidies, waaronder de grootste: DEI+, die het verduurzamen van integrale processen bevordert

Wat is de Topsector Energie Projecten?

De Topsector Energie Projecten, afgekort ook wel TSE genoemd, bevat diverse subsidies die als doel hebben baanbrekende onderzoeken en innovatieve energieprojecten te stimuleren binnen deze sector. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van duurzame energieproductie, aardgasloze woningen en energiebesparingen. Het doel is om onder andere de CO2-doelstellingen uit het klimaatakkoord te halen, maar ook om de concurrentiepositie van Nederland te versterken en de werkgelegenheid en welvaart op peil te houden. De Topsector Energie Projecten is niet één subsidie, maar is een overkoepelende term voor de volgende subsidies:

  • Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)
  • Hernieuwbare Energie (HER)
  • Topsector Energiestudies Industrie
  • Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)
  • Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI).

Bij de eerste drie geldt het 'first come, first served'-principe, dus hierbij is het van belang om er snel bij te zijn met een sterke aanvraag. Bij de laatste twee wordt er gewerkt met een tender en is vooral de kwaliteit van de aanvraag belangrijk. Op basis daarvan wordt namelijk een selectie van in aanmerking komende projecten gemaakt.

Budget van de Topsector Energie Projecten

Deze subsidies en stimuleringsprogramma’s zijn samen goed voor een jaarlijks budget van ongeveer € 130 miljoen. Het grooste deel hiervan neemt de DEI+ in met € 86 miljoen.

Voorwaarden van de Topsector Energie Projecten

Om in aanmerking te komen voor de subsidies binnen de Topsector Energie Projecten, geldt er een aantal voorwaarden, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Het project vangt uiterlijk binnen zes maanden na de beschikking aan
  • Het project moet haalbaar zijn op zowel technisch als economisch vlak
  • Aan het project moet een samenwerkingsverband met ten minste één ondernemer ten grondslag liggen. Je voert het project uit op eigen risico
  • Je mag niet starten met het project voordat de subsidieaanvraag ingediend is.

Neem voor de overige – complexere – voorwaarden contact op met een van onze subsidieadviseurs om samen te kijken of je met jouw project in aanmerking komt voor een subsidie binnen de Topsector Energie Projecten.

Aanvragen van de Topsector Energie Projecten

Het aanvragen van een subsidie binnen de Topsector Energie Projecten kent wat haken en ogen. Zo vermeldt het RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, expliciet op hun site dat 'een aanvraag die wij te laat ontvangen of die na de sluiting van een regeling niet compleet is, wordt afgewezen.' Het spreekt voor zich dat het dus belangrijk is om op tijd een correcte aanvraag in te dienen. Zeker met de bedragen waarover het binnen de Topsector Energie Projecten vaak gaat.

Wij van SubsidyCloud dragen hier zorg voor en helpen jou bij het verkrijgen van een subsidie. Met ons team van ervaren subsidieadviseurs, hebben we een trackrecord met uitzonderlijke hoge slagingspercentages. Ook bij het projectbeheer en de rapportage aan de subsidieverstrekker kunnen we je verder helpen, zodat jij niet voor verrassingen zult komen te staan.

chevron-down