Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant

Innovatieve Brabantse mkb’ers en startups kunnen subsidie aanvragen voor hun innovaties via de EKTNB
Home » Subsidieoverzicht » Technologische innovatie » Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant

Wat is de EKTNB?

Met de Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant (EKTNB) wil de Provincie Noord-Brabant projecten die nieuwe of vernieuwende economische activiteiten bevorderen stimuleren. De regeling bestaat uit twee onderdelen:

 1. Innovatie bestaande MKB-ondernemingen: Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door MKB'ers;
 2. Innovatieve startups: Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten ten behoeve van het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen door startup MKB-ondernemingen.

Voorwaarden EKTNB

Enkele belangrijke voorwaarden van deze subsidie zijn:

 • Het project wordt uitgevoerd in de regio West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant of Zuidoost-Brabant;
 • De subsidieaanvrager is ten minste drie jaar als MKB-onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (voor instrument 1). Bestaat de onderneming minder dan drie jaar, dan kom je in aanmerking voor instrument 2;
 • Het project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten of productieprocessen (instrument 1);
 • Het project is gericht op het uitvoeren van een van de volgende haalbaarheidsprojecten (instrument 2):
  - het in kaart brengen van het klantprobleem van earlyvangelists;
  - het verkrijgen van financieel commitment van earlyvangelists;
  - het verkrijgen van een octrooi of patent;
 • De innovatieve producten, diensten of productieprocessen zijn gericht op een of meer van de volgende Kennis- en Innovatie Agenda’s:
  • energie en duurzaamheid;
  • gezondheid en zorg;
  • landbouw, water en voedsel;
  • veiligheid;
  • sleuteltechnologieën, of;
  • maatschappelijk verdienvermogen.

Alle criteria van de EKTNB zijn hier te lezen.

Looptijd en budget EKTNB

Het subsidieprogramma is opengesteld van 1 februari 2024 t/m 1 oktober 2024. Let op: Deze subsidie wordt toegekend op volgorde van binnenkomst. De maximale subsidie verschilt per instrument en is als volgt:

 • Innovatie bestaande MKB-ondernemingen: De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per project;
 • Innovatieve startups: De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 15.000 per project.

EKTNB aanvragen

Subsidie aanvragen voor de Subsidieregeling economie, kennis en talentontwikkeling Noord-Brabant 2022 (EKTNB) gaat heel gemakkelijk via SubsidyCloud. Onze experts begeleiden je tijdens het hele project, van begin tot eind. Neem hiervoor contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina of start een subsidiescan door op de groene knop te drukken.

chevron-down