Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Subsidie Duurzame Scheepsbouw

Beschikbaar subsidiebedrag: € 2.300.000
Startdatum: 13 juni 2022 • Einddatum: 4 oktober 2022

Wat houdt de Subsidie Duurzame Scheepsbouw in?

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw is bedoeld voor ondernemers die een schip of offshore-constructie willen bouwen en hierbij duurzame innovaties willen toepassen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het testen van technologieën om uitstoot van CO2 of andere emissies te verlagen.

In 2022 zijn er twee tenders opengesteld. Het budget van 4.6 miljoen is evenredig verdeeld over deze twee tenders. De deadline van de eerste tender is op 8 april 2022, de tweede tender wordt opengesteld van 13 juni 2022 tot en met 4 oktober 2022. De subsidie dekt 25% van de subsidiabele kosten, per project geldt een maximaal subsidiebedrag van 1.250.000 euro.

 

Welke projecten worden gesubsidieerd?

Een externe adviescommissie van de RVO toetst de aanvraag op vier verschillende criteria:

  • Mate van innovatie
  • Duurzaamheid
  • Economisch perspectief
  • Kwaliteit van de aanvraag

De adviescommissie geeft elk criterium een score. Op basis daarvan wordt bepaald of jouw project in aanmerking komt voor subsidie. Daarnaast moet het project aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Subsidie Duurzame Scheepsbouw aanvragen

Ben jij bezig met een project op dit gebied? Doe dan snel onze subsidiescan en vraag de Subsidie Duurzame Scheepsbouw aan.

Handige links

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down