Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Subsidie Duurzame Scheepsbouw aanvragen

Beschikbaar subsidiebedrag: € 2.300.000
De Subsidie Duurzame Scheepsbouw kunnen ondernemers aanvragen die een schip of offshore-constructie willen (ver)bouwen en hierbij duurzame innovaties willen toepassen. Startdatum: dinsdag 16 mei 2023 • Einddatum: woensdag 6 september 2023

Wat houdt de Subsidie Duurzame Scheepsbouw in en wie kan het aanvragen?

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw is bedoeld voor ondernemers die een schip of offshore-constructie willen (ver)bouwen en hierbij duurzame innovaties willen toepassen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het testen van technologieën om de uitstoot van CO2 te reduceren of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen. De subsidie dekt 25% van de subsidiabele kosten, per project geldt een maximaal subsidiebedrag van 1.250.000 euro.

Het project moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart- of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening. Wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring

 

Voor welke projecten kan je de duurzame Scheepsbouw subsidie aanvragen ?

Een externe adviescommissie van de RVO toetst de aanvraag op vier verschillende criteria:

  • Mate van innovatie
  • Duurzaamheid
  • Economisch perspectief
  • Kwaliteit van de aanvraag

De adviescommissie geeft elk criterium een score. Op basis daarvan wordt bepaald of jouw project in aanmerking komt voor subsidie.

Subsidie Duurzame Scheepsbouw aanvragen

Ben jij bezig met een project op dit gebied? Doe dan snel onze subsidiescan en vraag de Subsidie Duurzame Scheepsbouw aan. Elk jaar dienen we diverse SDS-aanvragen in, we helpen graag!

Handige links

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down