Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Stimuleringsfonds MRE

Beschikbaar subsidiebedrag: € 50.000
Bij het Stimuleringsfonds MRE (Metropool Regio Eindhoven) kun je subsidie aanvragen voor aanjaagprojecten en uitvoeringsprojecten die de regio Eindhoven sterker maken op economisch gebied

Wat is het Stimuleringsfonds MRE?

Het Stimuleringsfonds MRE biedt kansen om de economie in de regio Zuidoost-Brabant en jouw bedrijf te versterken, door innovatie, samenwerking en economische structuur te stimuleren. Het Stimuleringsfonds bestaat dankzij de bijdragen van 21 gemeenten.

Algemene voorwaarden

Als je in de regio een veelbelovend samenwerkingsinitiatief hebt om de economische motor te versterken en draaiend te houden, kan het lonen een projectvoorstel in te dienen. Iedere aanvraag wordt kritisch beoordeeld door een externe adviesgroep. Subsidies zijn beschikbaar voor kennisinstellingen, overheden en ondernemingen. De regeling is beschikbaar voor projecten zoals het uitwerken van een business case, haalbaarheidsstudie, ontwikkeling van een prototype of het opzetten van een pilot. Er zijn twee aandachtsgebieden :

  • Aanjaagprojecten: verkenningen, pilots, studies en voorbereidingen
  • Uitvoeringsprojecten

Aanvragen van de subsidie binnen het Stimuleringsfonds MRE

Een voorstel indienen kan in het hele jaar. De twee sluitingen zijn op 1 april en 1 oktober. Dus als je ervoor zorgt dat je voorstel voor deze data is ingediend, compleet en foutloos, zal deze goed beoordeeld kunnen worden. De mogelijkheden binnen het Stimuleringsfonds zijn vrij breed, maar dat maakt de aanvraag niet makkelijker. Het is belangrijk dat je goed onderbouwt waar je mee aan de slag gaat. Met de keuze uit een aanjaagproject en uitvoeringsproject kun je vrijwel op elk gebied aan de slag als ondernemer, kennis- of overheidsinstelling.

Budget voor de subsidie

Projectvoorstellen kunnen maximaal 50% van de subsidiabele kosten gefinancierd krijgen wanneer het een aanjaagproject is. Dit percentage ligt op maximaal 15% bij een uitvoeringsproject. Bij een aanjaagproject is het maximaal te vergeven subsidiebedrag €50.000. De subsidiabele kosten van een project mogen voor maximaal 50% bestaan uit eigen uren van projectpartners.  Dit heeft een uurtarief van €50.-, met uitzondering van kennisinstellingen die een hoger tarief vragen.

Kan ik nog meer subsidie krijgen?

Er zijn naast het Stimuleringsfonds nog veel meer (regionale) Nederlandse en Europese subsidies beschikbaar voor duurzame en innovatieve projecten.

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je ook recht hebt op andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je er zeker van zijn dat jouw Stimuleringsfonds-aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een expert in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down