Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie SLIM (Samenwerking en Grootbedrijf)

Beschikbaar subsidiebedrag: 48 miljoen
Met de SLIM-regeling kun je je medewerkers en je onderneming nog beter voorbereiden op de toekomst

Wat is de regeling?

De SLIM-regeling stimuleert het leren en ontwikkelen in ondernemingen. Werk jij samen met andere bedrijven, of heb je een Grootbedrijf in de landbouw, horeca of de recreatiesector, dan kun je tot € 500.000 subsidie ontvangen (voor een samenwerkingsverband). Merk wel op dat er ook een eigen bijdrage gevraagd wordt: de subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten. Maar daarmee bereid je jouw medewerkers en dus ook jouw onderneming nog beter voor op de toekomst.

Waarvoor is de subsidie?

Je kunt subsidie krijgen voor het laten doorlichting van de onderneming (‘wat gaat robotisering voor mij betekenen?’), voor het laten opstellen van loopbaan- en ontwikkeladviezen (‘hoe leer ik mijn medewerkers de gewenste competenties aan?’), voor een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk (bijvoorbeeld een systeem om ontwikkelgesprekken in te voeren), of het bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down