Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's (SEBA)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 33.000.000
Met de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's (SEBA) wordt de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto's door ondernemingen en non-profitinstellingen gestimuleerd om de emissie van CO2 te verminderen.

Wat is SEBA?

Met de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's (SEBA) worden bedrijven en non-profitorganisaties emissieloze bedrijfsauto's aan te schaffen, om zo de CO2 uitstoot te verminderen. Met de regeling wordt uitvoering gegeven aan de ambities uit het Klimaatakkoord. De subsidieregeling loopt van 15 maart 2021 t/m 14 maart 2026.

Wanneer kunt u SEBA aanvragen?

Aanvragen kunnen tijdens de volgende aanvraagperioden met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij de RVO:

  • 3 januari 2022 t/m 31 december 2022
  • 10 januari 2023 t/m 29 december 2023
  • 9 januari 2024 t/m 27 december 2024
  • 7 januari 2025 t/m 31 december 2025

SEBA budget

Voor 2022 bedraagt het budget € 22 miljoen.

Voor 2023 bedraagt het budget € 33 miljoen.

Het beschikbaar budget per jaar wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Wie kan SEBA aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door ondernemingen en non-profitorganisaties.

Enkele criteria van SEBA

De Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto's kan worden aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto's. Deze moeten volledig emissieloos zijn en uitsluitend worden aangedreven door een elektromotor. De voertuigen moeten vallen onder voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kilogram.

  • Voor bedrijfsauto's in de classificatie N1 bedraagt de subsidie 10% van de netto catalogusprijs, met een maximum van € 5.000,- per voertuig.
  • Voor bedrijfsauto's in de classificatie N2 bedraagt 10% van de verkoopprijs, met een maximum van € 5.000,- per voertuig.

De percentages worden met 2 procentpunten verhoogd voor subsidie aan een kleine onderneming of non-profitinstelling.

SEBA aanvragen

Wilt u deze subsidie aanvragen? Met de experts van SubsidyCloud weet je zeker dat jouw aanvraag op tijd ingediend wordt. Doe daarom vandaag nog de subsidiescan en start jouw aanvraag.

chevron-down