Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie SDE+ Energieproductie & SDE++ Energietransitie

Beschikbaar subsidiebedrag: € 5 miljard
De SDE-subsidie is verdeeld in de SDE+, gericht op energieproductie en de SDE++, gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot

Wat zijn SDE+ en SDE++?

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en bestaat uit de SDE+ en, sinds 2020, de SDE++. Met deze subsidie wil de overheid ervoor zorgen dat we als land een steeds duurzamer wordende energievoorziening krijgen, die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen en betere zorg draagt voor het milieu en klimaat.

Deze subsidie moet de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren op de volgende aandachtsgebieden:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind
  • Zon

Bovendien is er een apart aandachtsgebied voor windenergie op zee. Hiervoor geldt ook een apart budget.

Ben je van plan met je bedrijf op een van deze aandachtsgebieden te investeren? Dan is het een goed plan om te kijken wat je binnen de Stimulering Duurzame Energieproductie kunt bereiken.

Wat is het verschil tussen SDE+ en SDE++?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. De focus bij SDE+ ligt vooral op het voorzien in de energiebehoefte; bij de SDE++ gaat het vooral om het actief vermijden van de CO2-uitstoot. De subsidie voor de SDE++ wordt dan ook toegewezen aan projecten op basis van de hoeveelheid CO2 die vermeden is. Bij de SDE+ worden aanvragen beoordeeld op de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Hoe effectiever je per euro CO2 kunt vermijden, des te groter de kans van slagen is van jouw SDE++ subsidieaanvraag. Hierdoor komen ook technieken in aanmerking die niet actief energie produceren, maar vooral energie besparen. Denk hierbij aan de volgende technieken:

  • Aquathermie
  • Restwarmte-benutting
  • Waterstof-production
  • Warmtepompen.

Aanvragen van SDE+ en/of SDE++

Er gelden voor de SDE-regeling verschillende fases met hierbij behorende fasegrenzen en een bedrag per opgewekte Kwh of vermeden CO2. Neem contact op met een specialist om te kijken wat voor jou het beste plan van aanpak is. SubsidyCloud heeft specialisten voor allerlei soorten subsidies, waaronder ook de SDE-subsidie. Zeker nu er behalve een SDE+ subsidie ook een SDE++ subsidie is, is het verstandig om een professional even mee te laten kijken. Zo zorg je ervoor dat je het maximale uit de subsidie kunt halen en bij kunt dragen aan de duurzame energieproductie en -transitie van Nederland.

 

 

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down