Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie SDE+ Energieproductie & SDE++ Energietransitie

De SDE-subsidie is verdeeld in de SDE+, gericht op energieproductie en de SDE++, gericht op het terugdringen van de CO2-uitstoot

Wat is de regeling?

SDE staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie en bestaat uit de SDE+ en, sinds 2020, de SDE++. Met deze subsidie wil de overheid ervoor zorgen dat we als land een steeds duurzamer wordende energievoorziening krijgen, die minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen en betere zorg draagt voor het milieu en klimaat.

Deze subsidie moet de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren op de volgende aandachtsgebieden:

 • Biomassa
 • Geothermie
 • Water
 • Wind
 • Zon.

Bovendien is er een apart aandachtsgebied voor windenergie op zee. Hiervoor geldt ook een apart budget.

Ben je van plan met je bedrijf op een van deze aandachtsgebieden te investeren? Dan is het een goed plan om te kijken wat je binnen de Stimulering Duurzame Energieproductie kunt bereiken.

Algemene voorwaarden

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen wanneer je in aanmerking wilt komen voor de SDE+ en SDE++ regeling:

 • De SDE++ regeling is voor bedrijven en (non-)profitorganisaties die hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken willen toepassen. Alleen de beoogd producent kan de regeling aanvragen
 • Voor elke openstellingsronde van de SDE++ kun je maximaal één aanvraag indienen per categorie productie-installatie per adres waar de productie-installatie wordt geplaatst
 • Bij verschillende categorieën is het verplicht om een haalbaarheidsubsidie samen met een exploitatieberekening van het project toe te voegen als bijlage bij de subsidieaanvraag
 • Voor de product-installatie zijn er meestal één of meer vergunningen nodig
 • Het bedrag waarvoor je de subsidie wilt aanvragen kan variëren. Het fasebedrag mag niet hoger zijn dan het maximumbedrag van de betreffende fase en het maximumbasisbedrag van de technologie
 • Wanneer je elektriciteit wilt produceren ben je verplicht om een transportindicatie mee te sturen met de aanvraag. Met deze indicatie moet blijken dat de transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor je de regeling aanvraagt.

Wat is het verschil tussen SDE+ en SDE++?

SDE++ staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. De focus bij SDE+ ligt vooral op het voorzien in de energiebehoefte; bij de SDE++ gaat het vooral om het actief vermijden van de CO2-uitstoot. De subsidie voor de SDE++ wordt dan ook toegewezen aan projecten op basis van de hoeveelheid CO2 die vermeden is. Bij de SDE+ worden aanvragen beoordeeld op de hoeveelheid energie die opgewekt wordt. Hoe effectiever je per euro CO2 kunt vermijden, des te groter de kans van slagen is van jouw SDE++ subsidieaanvraag. Hierdoor komen ook technieken in aanmerking die niet actief energie produceren, maar vooral energie besparen. Denk hierbij aan de volgende technieken:

 • Aquathermie
 • Restwarmte-benutting
 • Waterstof-production
 • Warmtepompen.

Aanvragen van de SDE-subsidie

De SDE++ 2021 is open van 5 oktober tot en met 11 november 2021. Er gelden voor de SDE-regeling verschillende fases met hierbij behorende fasegrenzen en een bedrag per opgewekte Kwh of vermeden CO2. Neem contact op met een specialist om te kijken wat voor jou het beste plan van aanpak is. SubsidyCloud heeft specialisten voor allerlei soorten subsidies, waaronder ook de SDE-subsidie. Zeker nu er behalve een SDE+ subsidie ook een SDE++ subsidie is, is het verstandig om een professional even mee te laten kijken. Zo zorg je ervoor dat je het maximale uit de subsidie kunt halen en bij kunt dragen aan de duurzame energieproductie en -transitie van Nederland.

Budget voor de subsidie

Er is voor 2021 een budget van € 5 miljard beschikbaar. Het budget voor komende jaren wordt jaarlijks vastgesteld. Hieraan is al te zien dat het menens is voor de overheid en ze echt een permanente verandering in de energievoorziening willen bewerkstelligen. De hoogte van de subsidie die jij daadwerkelijk kunt ontvangen, is afhankelijk van het project en wordt uitgekeerd aan de hand van hoeveel Kwh je kunt gaan opwekken voor de SDE+ en hoeveel CO2 het project gaat vermijden voor de SDE++.

SubsidyCloud heeft een uitstekend trackrecord als het gaat om het aanvragen van de SDE-subsidie en helpt je graag met je aanvraag.

Kun je nog meer subsidie krijgen?

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je ook recht hebt op andere (energiebesparende) subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je er zeker van zijn dat jouw SDE-aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down