Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Small Business Innovation Research (SBIR)

De SBIR is een innovatiecompetitie van de overheid waarmee ze ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om de maatschappij vooruit te helpen.
Home » Subsidieoverzicht » Investering Bedrijfsmiddelen » Small Business Innovation Research (SBIR)

Wat is de SBIR?

De Small Business Innovation Research (SBIR) is een instrument van de overheid waarmee ze door een innovatiecompetitie ondernemers uitdaagt om met innovatieve producten en diensten te komen om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert SBIR-competities uit in opdracht van verschillende overheidsdiensten. Met een SBIR-competitie kan een opdrachtgever gebruik maken van de innovatiekracht van bedrijven. Iedere SBIR-oproep leidt tot opdrachten voor onderzoek en ontwikkeling op wisselende onderwerpen. De overheid is daarbij een potentiële afnemer, ook wel 'launching customer' genoemd, van de ontwikkelde producten.

Budget van de SBIR

Elke SBIR-oproep heeft een eigen budget. Let op: Alleen in de periode dat een SBIR-oproep openstaat, kan je voor die oproep een offerte aanbieden. De openstaande SBIR-oproepen zijn hier te vinden.

SBIR aanvragen

De SBIR-methodiek kent 3 fases:

  • In fase 1 wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de innovatie. De ondernemers met de beste offertes krijgen de opdracht – met financiële tegemoetkoming – om hun ideeën (op papier) op haalbaarheid te testen: organisatorisch, juridisch, technisch, financieel en commercieel. Na advies van de beoordelingscommissie besluit de opdrachtgever welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2;
  • Fase 2 is de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. Voor fase 2 gaan alle haalbare ideeën uit fase 1 opnieuw de competitie aan. Deze ondernemers starten een onderzoeks- en ontwikkelingstraject en leveren voor de afgesproken prijs en binnen de termijn het eindresultaat op: een getest prototype, demonstratie, beperkte nul-serie of proefproject van het product, het proces of de dienst;
  • Fase 3: Bij een succesvol verloop van fase 2 gaat de ondernemer door met het marktrijp maken van zijn innovatie, daarin zo nodig financieel bijgestaan door een externe financier. De overheid financiert deze fase niet. RVO brengt de innovaties wel onder de aandacht en volgt deze.

Hulp nodig bij een SBIR aanvraag?

Wil je deelnemen aan een SBIR-oproep en heb je daarbij hulp nodig? Neem dan contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina of start een subsidiescan.

chevron-down