Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Regeling Digitale Cultuur

Beschikbaar subsidiebedrag: € 1.490.000
De Regeling Digitale Cultuur ondersteunt projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het vakgebied digitale cultuur

Wat houdt deze regeling in?

De Regeling Digitale Cultuur is bedoeld voor de financiële ondersteuning van makers, beschouwers, ontwerpbureaus of culturele instellingen die zich in het vakgebied Digitale Cultuur bevinden. Hiermee worden culturele en artistieke producties bedoeld die betrekking hebben op digitale technologie, nieuwe media of games. De Regeling Digitale Cultuur ondersteunt projecten die bijdragen aan de kwaliteit, ontwikkeling of verdieping van het vakgebied Digitale Cultuur. Er zijn twee sluitingsdata voor het indienen van de aanvraag: voor ronde 1 is dit 18 augustus en de deadline voor ronde 2 is op 7 oktober.

Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

Om in aanmerking te komen voor de Regeling Digitale Cultuur moet het project toegevoegde waarde hebben ten opzichte van bestaande kennis binnen het vakgebied. Ook moet het project doeltreffend zijn in opzet, methodiek en expertise en moet er draagvlak zijn vanuit betrokken partners. Er worden twee soorten subsidies verstrekt binnen de Regeling Digitale Cultuur: een reguliere projectsubsidie waarbij cofinanciering is vereist en een startsubsidie waarbij cofinanciering niet nodig is. De startsubsidie heeft een maximaal subsidiebedrag van € 7.500.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down