Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie REACT-EU

Beschikbaar subsidiebedrag: € 47.5 miljard
Met het REACT-EU programma ondersteunt de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de coronacrisis.

Wat houdt deze regeling in?

De REACT-EU subsidie is bedoeld ter opbouw van de Europese economie die geraakt is als gevolg van de coronacrisis. Het subsidiebudget wordt verdeeld onder verschillende regio's in Nederland. Per regio zijn er verschillende 'uitvragen' waar subsidiebudget voor beschikbaar is.

Het subsidiepercentage is bij de meeste React-EU aanvragen 70%. Soms zijn er geen maximale subsidies, of zijn ze vrij hoog (1,5 miljoen per project). Er wordt in totaal 45 tot 50 miljoen euro verwacht.

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen regio Noord- Nederland (SNN), Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg), Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) en West-Nederland (Kansen voor West).

 

Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

De REACT-EU heeft twee pijlers: het opbouwen van de Europese economie na de coronacrisis en het op de baan houden van de transitie naar een groene, digitale en veerkrachtige economie. Bij deze nieuwe prioriteit ‘Groen en digitaal herstel van de economie' ligt de nadruk minder op samenwerkingsprojecten tussen mkb en kennisinstellingen gericht op vroege fases van innovatie. De nadruk ligt meer op investeringen in slimme uitrol van innovatieve technieken en processen die de doelstellingen op het gebied van digitalisering en groen versnellen (hogere TRL-fase).

Welke onderwerpen hierbinnen precies aan bod komen verschilt per regioprogramma en per oproep.

Zo heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) onlangs uitvragen gepubliceerd over de onderwerpen 'Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid' en 'Innovatie ecosysteem Kennisinstellingen'. Projecten die bijdragen aan deze onderwerpen komen dus in aanmerking. Daarnaast is er onlangs 6 miljoen euro uit het REACT-EU programma vrijgemaakt voor het herstel van het mkb in Limburg. Ook gaat op 15 november 2021 de aanvraagperiode van de REACT-EU voor Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) open.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down