Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie REACT-EU

Beschikbaar subsidiebedrag: € 47.5 miljard
Met het REACT-EU programma ondersteunt de Europese Unie een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de coronacrisis.

Wat houdt deze regeling in?

De REACT-EU subsidie is bedoeld ter opbouw van de Europese economie die geraakt is als gevolg van de coronacrisis. Het subsidiebudget wordt verdeeld onder verschillende regio's in Nederland. Per regio zijn er verschillende 'uitvragen' waar subsidiebudget voor beschikbaar is.

In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen regio Noord- Nederland (SNN), Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Zeeland en Limburg), Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland) en West-Nederland (Kansen voor West).

 

Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

De REACT-EU heeft twee pijlers: het opbouwen van de Europese economie na de coronacrisis en het op de baan houden van de transitie naar een groene, digitale en veerkrachtige economie. Welke onderwerpen hierbinnen precies aan bod komen verschilt per regioprogramma en per oproep.

Zo heeft het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) onlangs uitvragen gepubliceerd over de onderwerpen 'Innovatie ecosysteem Duurzame gezondheid' en 'Innovatie ecosysteem Kennisinstellingen'. Projecten die bijdragen aan deze onderwerpen komen dus in aanmerking. Daarnaast is er onlangs 6 miljoen euro uit het REACT-EU programma vrijgemaakt voor het herstel van het mkb in Limburg.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down