Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie R&D Mobiliteitssectoren

Beschikbaar subsidiebedrag: € 150 miljoen
De R&D Mobiliteitssectoren ondersteunt R&D-investeringen in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren

Wat houdt de subsidie R&D Mobiliteitssectoren in?

De regeling R&D Mobiliteitssectoren is bedoeld voor bedrijven in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren. Veel ondernemers ervaren de gevolgen van de coronacrisis in hun portemonnee, waardoor R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten onder druk zijn komen te staan. Deze subsidie is onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis en ondersteunt met name de maakindustrie en het mkb in mobiliteitssectoren. Er wordt per deelnemer minimaal 125.000 euro en maximaal 15 miljoen euro aan subsidie toegekend, met een maximum van 25 miljoen euro per mobiliteitsproject. De aanvraagperiode voor deze subsidie is tot 17 augustus geopend.

Welke activiteiten worden gesubsidieerd?

Om in aanmerking te komen voor R&D Mobiliteitssectoren moet de subsidie in een samenwerkingsverband van minimaal twee deelnemers aangevraagd worden. De R&D activiteiten moeten als doel het behouden en verbeteren van de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen binnen de automotive, luchtvaart en maritieme industrie hebben. Daarnaast komt alleen industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling in aanmerking, mits het project een bijdrage levert aan de maatschappelijke doelen op het gebied van duurzaamheid en/of digitalisering en het herstel van de negatieve gevolgen van de coronacrisis.

R&D Mobiliteitssectoren aanvragen

Wil je deze subsidie aanvragen? Dat kan! Heb je onze kosteloze subsidiescan al ingevuld? Dan zie je meteen of je kans maakt op deze en andere subsidies.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down