Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie POP3

Ontvang als agrarisch ondernemer subsidie bij de aanschaf van duurzame machines

Wat is het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)?

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP 3 geeft subsidies voor de ontwikkeling van het platteland door agrarisch ondernemers.

Investeringsregeling POP3+

Je kan subsidie ontvangen voor 26 soorten investeringen. Deze zijn verdeeld over 5 categorieën. Het is mogelijk om voor maximaal 2 investeringen subsidie aan te vragen, tegen 40% subsidie.

A. Precisielandbouw en Smart Farming;
B. Digitalisering;
C. Water, droogte, verzilting;
D. Duurzame bedrijfsvoering;
E. Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw.

Binnen deze categorieën is het bijvoorbeeld mogelijk om subsidie te krijgen op de aanschaf van precisieberegening en -irrigatie, beslissingsondersteunende systemen voor de landen tuinbouw, robotisering aangaande duurzame bestrijding, waterbeheervoorzieningen en elektrische- of waterstof aangedreven voertuigen.

Op dit moment is de regeling gesloten. Het is niet bekend op de POP3 in 2024 wordt voortgezet. Indien er nieuws beschikbaar is, zullen we dat op deze pagina melden.

 

Pop3 regionaal

Naast de investeringsregeling kunnen provincies zelf beslissen hoe de POP3 gelden worden besteed in de regio. Het gaat hier veelal ook om investeringsregelingen, maar ook om diverse innovatieprogramma's. De subsidiehoogte en voorwaarden verschillen per regio en instrument. Ook deze programma's zijn gesloten. Het is niet bekend op de POP3 in 2024 wordt voortgezet. Indien er nieuws beschikbaar is, zullen we dat op deze pagina melden.

Andere subsidies aanvragen?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf? Vul dan de subsidiescan in en ontdek welke subsidiekansen er zijn. Het is ook mogelijk om contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down