Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie POP3

Beschikbaar subsidiebedrag: 607 miljoen
Krijg als agrarisch ondernemer subsidie voor de ontwikkeling van het platteland namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid

Wat is het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3)?

Het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland. POP 3 geeft subsidies voor de ontwikkeling van het platteland door agrarisch ondernemers, namens een natuur- en landschapsorganisatie of namens de overheid.

POP3 gaat in de transitieperiode van 2021 tot en met 2022 door als POP3+. Het bestaande POP3 wordt verlengd. We bereiden ons in deze jaren voor op de invulling van het nieuwe Europees landbouwbeleid. Dit doen we voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) en het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Het nieuwe GLB gaat toekomstbestendig boeren sterker belonen. POP3+ biedt de ruimte en financiële middelen om door te gaan met de bestaande POP3-subsidies.

POP3 richt zich op 5 thema's:

 • versterken van innovatie
 • verduurzaming en concurrentiekracht
  jonge boeren
 • natuur en landschap
 • verbetering van waterkwaliteit
 • LEADER (versterken landelijk gebied)

 

De POP3-subsidies zijn verdeeld in nationale regelingen (rijksregelingen) en subsidies per provincie.

Rijksregelingen

 • Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector (gesloten)
 • Brede weersverzekering (gesloten)
  Investeringen in kalverstallen (gesloten)
 • Niet-productieve investeringen voor weide- en akkervogels (tijdelijk gesloten)
 • Pilots nieuw GLB (tijdelijk gesloten)

Provinciale regelingen

De provincies bepalen zelf op welke thema's ze de nadruk leggen.
De 12 provincies stellen de subsidie POP3 jonge landbouwers elk jaar tegelijk open.
Wilt u weten welke POP3-subsidies uw provincie heeft? Kijk dan op hun website.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down