Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Partners voor Water

Beschikbaar subsidiebedrag: € 3,5 miljoen
De subsidieregeling Partners voor Water - IVWW helpt ondernemingen, onderzoeksorganisaties en ngo's die een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject willen doen in het buitenland op het gebied van drinkwater, sanitatie en waterinfrastructuur.

Wat houdt Partners voor Water in?

De regeling Partners voor Water - Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta's, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW), ondersteunt samenwerkingsverbanden van de Nederlandse watersector om innovatieve projecten in het buitenland te realiseren. Het gaat daarbij om demonstratieprojecten, pilots en haalbaarheidsstudies. Alleen ondernemingen, onderzoeksorganisaties en non-gouvernementele organisaties (ngo's) kunnen een aanvraag indienen. In het geval van een samenwerkingsverband treedt één aanvrager als penvoerder op. Buitenlandse ondernemingen, onderzoeksorganisaties of ngo's mogen deelnemen in uw consortium. Niet alle landen nemen deel en bepaalde focuslanden leveren meer punten op in de beoordeling. Subsidie is mogelijk voor de volgende thema's:

 • Drinkwater en sanitatie
 • Watergovernance
 • Duurzame ontwikkeling van vaarwegen en havens (niet aan de wal)
 • Klimaat
 • (Water)veiligheid
 • Voedsel en ecosystemen
 • Water en energie

Het totale subsidiebudget bedraagt 3,5 miljoen euro. Dit budget is opgedeeld in de volgende onderdelen:

 • Voor haalbaarheidsstudies:
  Minimaal 25 duizend euro, maximaal 250 duizend euro
 • Voor pilotprojecten:
  Minimaal 25 duizend euro, maximaal 600 duizend euro

Partners voor Water aanvragen

Het aanvragen van de subsidieregeling Partners voor Water gaat heel eenvoudig met jouw subsidieadviseur via SubsidyCloud. Om je aanvraag te starten, log je in op ons platform of doe je de subsidiescan.

Het aanvraagproces bestaat uit twee stappen.

De eerste stap bestaat uit een verplicht intakegesprek met een adviseur van de RVO. Hierin worden onder andere de voorwaarden besproken. De intakegesprekken kunnen nog tot en met 26 augustus 2022 gehouden worden.

De tweede stap bestaat uit het aanvragen zelf. Hiervoor is de deadline 9 september 2022 12:00 (Nederlandse tijd). Bij uw aanvraag hoeft u geen de-minimisverklaring op te sturen.

Geïnteresseerd in deze subsidie? Log in op ons platform of doe de gratis subsidiescan!

 

chevron-down