Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie OP Oost subsidie aanvragen (2021-2027)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 125 miljoen
Met het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (EFRO Oost) kun je de OP Oost subsidie aanvragen. Hiermee worden innovaties gesubsidieerd die een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en tegelijkertijd de regionale economie van Oost-Nederland versterken.

Wat is de OP Oost subsidie en wie kan het aanvragen?

OP Oost is een Europees subsidieprogramma (EFRO) voor de provincies Gelderland en Overijssel. Met dit programma willen beide provincies de krachten bundelen om de snel opeenvolgende transities aan te gaan, zoals de energietransitie, digitalisering en de verschuiving van productie naar het leveren van diensten. De provincies zien deze transities als een uitdaging, maar ook als een economische kans om de concurrentiepositie te versterken. Voor het nieuwe programma stelt de EU € 82 miljoen beschikbaar, het Rijk € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel samen € 21 miljoen. Ook wordt een eigen bijdrage van de aanvragers verwacht.

Voor wie is de OP Oost subsidie?

De OP Oost subsidie is bedoeld voor ondernemers in de provincies Gelderland en Overijssel. Oost-Nederland wil deze ondernemers uitdagen en ondersteunen om sneller te innoveren en meer inkomsten te halen uit nieuwe producten en processen. Daarnaast wil ze de ondernemers aan laten sluiten aan de kennisinfrastructuur van Oost-Nederland. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met overheid, onderwijs, ondernemers en burgers. De zogeheten "Quadruple Helix".

Waar focust de OP Oost subsidie zich op?

Er zijn 2 inhoudelijke prioriteiten gekozen voor de periode 2021-2027:

Prioriteit 1: een slimmer Oost Nederland 
Door de bevordering van een innovatieve en slimme en economische transformatie. Deze prioriteit versterkt de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën in met name het MKB, door samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken maatschappelijke organisaties. (innovatie). Dit betekent inzet op innovatie op het snijvlak van:

  • Health, Food en Tech – Prevention & MedTech
  • Tech, Food en Materials – Sustainability & Foodtech
  • Cleantech, Materials en Tech – Manufacturing & MaterialTech

Prioriteit 2: een groener Oost Nederland
Door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie. Deze prioriteit stimuleert innovatie en toepassing hiervan in het kader van de energietransitie maar richt zich ook op de acceptatie van deze innovaties. Doelstellingen binnen deze prioriteit richten zich op:

  • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen;
  • Ontwikkelen van slimme energiesystemen en netwerken (inclusief opslag op lokaal niveau).

Doelgroep  en openstellingen aanvragen Op Oost subsidie

Er zijn geen partijen uitgesloten van deelname op voorhand. De belangrijkste doelgroepen zijn:

  • mkb-bedrijven die op de volgende crossovers actief zijn: Prevention & Medtech, Sustainability & Foodtech en Industry & Materialtech;
  • partijen uit de quadrupel helix-samenwerking;
  • samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven met kennisinstellingen en/of grootbedrijven, e overheden en gebruikersgroepen.

Openstellingen

Op dit moment zijn er twee openstellingen:

1. Innovatieprojecten

De subsidie per project bedraagt minimaal € 350.000, de maximale subsidie is € 750.000. Dit instrument zicht zich op projecten die zich in TRL 4-8 bevinden. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal drie partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. Het subsidiepercentage is maximaal 40% van de projectkosten, voor het mkb is dit maximaal 50%. De openstelling is gebaseerd op het first come, first serve principe.

2. Test- en demonstratieprojecten

De subsidie per project bedraagt minimaal € 350.000, de maximale subsidie is € 1.000.000. Dit instrument zicht zich op projecten die zich in TRL 6-8 bevinden. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. Het subsidiepercentage is maximaal 40% van de projectkosten, voor het mkb is dit maximaal 50%. De openstelling is gebaseerd op het first come, first serve principe.

Het aanvragen van deze subsidie doe je heel makkelijk via SubsidyCloud. Onze experts staan voor je klaar om jouw OP Oost aanvraag in te dienen. Vul simpelweg onze gratis subsidiescan in en zie direct op hoeveel subsidie jij kans maakt.

Handige links

chevron-down