Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie OP Oost (2021-2027)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 125 miljoen
Het Programma EFRO 2021-2027 Oost-Nederland (EFRO Oost) subsidieert die innovaties die een bijdrage leveren aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen en tegelijkertijd de regionale economie van Oost-Nederland versterken. Innovatie is als een proces dat via verschillende ontwikkelingsfasen toewerkt naar het op de markt brengen van nieuwe producten of diensten

Wat is de OP Oost subsidie?

OP Oost is een Europees subsidieprogramma (EFRO) voor de provincies Gelderland en Overijssel. Met dit programma willen beide provincies de krachten bundelen om snel opeenvolgende transities aan te gaan, zoals de energietransitie, digitalisering en de verschuiving van productie naar het leveren van diensten. De provincies zien deze transities als een uitdaging, maar ook als een uitdaging en economische kans om de concurrentiepositie te versterken van Oost-Nederland. Voor het nieuwe programma stelt de EU € 82 miljoen beschikbaar, het Rijk € 23 miljoen en de provincies Gelderland en Overijssel samen € 21 miljoen. Ook wordt een eigen bijdrage van de projecten verwacht.

Voor wie is de OP Oost subsidie?

De OP Oost subsidie is bedoeld voor ondernemers in de provincies Gelderland en Overijssel. Voor een sterke economische positie moeten bedrijven meebewegen en kansen benutten. Dat vraagt aanzienlijke investeringen. Om deze stappen te kunnen zetten zijn er flink wat middelen nodig. Grote bedrijven hebben hier geen moeite mee, maar kleine en middelgrote bedrijven wel, maar zij zijn wel veel wendbaarder. Voor het gevestigde mkb, kenmerkend voor Oost-Nederland, is dit toch nog een grote uitdaging. Oost-Nederland wil deze ondernemers uitdagen en ondersteunen om sneller te innoveren en meer inkomsten te halen uit nieuwe producten en processen. Daarnaast wil ze de ondernemers aan laten sluiten aan de kennisinfrastructuur van Oost-Nederland. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met overheid, onderwijs, ondernemers en burgers. De zogeheten "Quadruple Helix".

Waar focust de OP Oost subsidie zich op?

De kracht van de provincies ligt hierbij in de samenwerking tussen de verschillende expertises. Denk aan:

 • landbouw- en eiwittransitie;
 • verschuiving naar meer gepersonaliseerde zorg tot schone, duurzame materialen voor een circulaire economie.

Oost-Nederland wil het EFRO-geld inzetten op deze expertises. De provincies zijn ervan overtuigd dat ze daar het verschil in kunnen maken bij het leveren van oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen waar de provincies voor staan.

Er zijn negen verschillende fasen - Technology Readiness Levels (TRL) - te onderscheiden vanaf het basisidee (fase 1) tot en met marktintroductie (fase 9). EFRO Oost stelt geld beschikbaar voor innovaties die zich bevinden tussen TRL 4 tot en met TRL 8. Van implementatie en test prototype tot aan marktintroductie. In de TRL-fases tot en met 6 worden subsidies vaak als instrument ingezet.

Naast het verstrekken van subsidies kan revolverend financieren een goede optie zijn. Hierbij komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit geldt zowel voor startups in de vroege fase als verder gevorderde innovaties in hogere TRL-fases. Producten zitten dan dichter bij marktintroductie. Dit houdt dus in dat ondernemingen sneller omzet en winst kunnen maken uit de innovatie. In het Programma EFRO 2021-2027 zetten we daarom ook geld weg via financieringsinstrumenten.

Belangrijkste prioriteiten OP Oost subsidie

De focus op de expertises én de noodzakelijke bijdrage aan de energietransitie in Oost-Nederland, is uitgewerkt in twee prioriteiten. Binnen iedere prioriteit staan twee actielijnen centraal:

Voor de focus op de expertises én de noodzakelijke bijdragen aan de energietransitie in de provincies Gelderland en Overijssel, zijn er twee prioriteiten vastgesteld:

 • Een slimmer Oost-Nederland
 • Een groener Oost-Nederland

Binnen deze prio’s staan twee actielijnen centraal:

 • Samenwerking van het mkb met elkaar, met het grootbedrijf en/of met kennisinstellingen
 • (gedeelde) test- en demonstratiefaciliteiten

OP Oost subsidie aanvragen

Op dit moment zijn er verschillende openstellingen:

 • Regeling stimulering innovatieprojecten voor een concurrerender en slimmer Europa
  Deadline 15 maart 2023
 • Regeling stimulering innovatieprojecten voor een groenere, koolstofarme transitie naar een netto koolstofvrije economie
  Deadline 15 maart 2023

Het aanvragen van deze subsidie doe je heel makkelijk via SubsidyCloud. Onze experts staan voor je klaar om jouw OP Oost aanvraag in te dienen. Vul simpelweg onze gratis subsidiescan in en zie direct op hoeveel subsidie jij kans maakt.

Handige links

chevron-down