Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie OP Oost aanvragen

Het OP Oost programma zet in op een slimmer en groener Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) met sterke, innovatieve ondernemers en een krachtig midden- en kleinbedrijf.

Wat is de OP Oost subsidie?

OP Oost is een Europees subsidieprogramma (EFRO) voor de provincies Gelderland en Overijssel. Met dit programma willen beide provincies de krachten bundelen om de snel opeenvolgende transities aan te gaan, zoals de energietransitie, digitalisering en de verschuiving van productie naar het leveren van diensten. De provincies zien deze transities als een uitdaging, maar ook als een economische kans om de concurrentiepositie te versterken.

De OP Oost subsidie is bedoeld voor consortiums in de provincies Gelderland en Overijssel. Oost-Nederland wil deze ondernemers uitdagen en ondersteunen om sneller te innoveren en meer inkomsten te halen uit nieuwe producten en processen. Het OP Oost programma richt zich primair op het mkb, maar ook andere partijen worden niet uitgesloten.

Waar focust de OP Oost subsidie zich op?

Er zijn twee prioriteiten gekozen voor de periode 2021-2027:

Prioriteit 1: een slimmer Oost Nederland 
Door de bevordering van een innovatieve en slimme en economische transformatie. Deze prioriteit versterkt de onderzoeks- en innovatiecapaciteit en invoering van geavanceerde technologieën in met name het mkb, door samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en betrokken maatschappelijke organisaties. Dit betekent inzet van innovaties op het snijvlak van:

  • Health, Food en Tech – Prevention & MedTech;
  • Tech, Food en Materials – Sustainability & Foodtech;
  • Cleantech, Materials en Tech – Manufacturing & MaterialTech.

Prioriteit 2: een groener Oost Nederland
Door innovatie, demonstratie en acceptatie van slimme oplossingen in de energietransitie. Deze prioriteit stimuleert innovatie en toepassing hiervan in het kader van de energietransitie maar richt zich ook op de acceptatie van deze innovaties. Doelstellingen binnen deze prioriteit richten zich op:

  • Bevorderen van hernieuwbare energiebronnen;
  • Ontwikkelen van slimme energiesystemen en netwerken (inclusief opslag op lokaal niveau).

Doelgroep Op Oost subsidie

Er zijn geen partijen uitgesloten van deelname op voorhand. De belangrijkste doelgroepen zijn:

  • mkb'ers die binnen de volgende crossovers actief zijn: Prevention & Medtech, Sustainability & Foodtech en Industry & Materialtech;
  • partijen uit de quadrupel helix-samenwerking;
  • samenwerkingsverbanden van mkb-bedrijven met kennisinstellingen en/of grootbedrijven,  overheden en gebruikersgroepen.

Openstellingen Op Oost

OP Oost stelt twee instrumenten ter beschikking

Innovatieprojecten

Vanaf 1 februari 2024 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen. De subsidie per project bedraagt minimaal € 250.000, de maximale subsidie is € 2 miljoen. Dit instrument richt zich op projecten die zich in TRL 4-8 bevinden. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal drie partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. Het subsidiepercentage bedraagt minimaal 40% van de projectkosten, voor het mkb en kennisinstellingen is dit maximaal 50%. Let op: De openstelling is gebaseerd op het first come, first serve principe.

Test- en demonstratieprojecten

De subsidie per project bedraagt minimaal € 250.000, de maximale subsidie is € 2 miljoen. Dit instrument zicht zich op projecten die zich in TRL 6-8 bevinden. Een voorstel kan worden ingediend door een samenwerkingsverband van minimaal twee partners, waarvan minimaal 1 mkb’er. Het subsidiepercentage is minimaal 40% van de projectkosten, voor het mkb en kennisinstellingen is dit maximaal 50%. De openstelling is gebaseerd op het first come, first serve principe. Indienen is mogelijk vanaf 1 maart 2024. Let op: De openstelling is gebaseerd op het first come, first serve principe.

Hulp nodig bij het aanvragen van de OP Oost subsidie?

Subsidycloud heeft al diverse aanvragen succesvol ingediend. Onze experts staan klaar om samen met jou aan de slag te gaan. Vul simpelweg onze gratis subsidiescan in of neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina om het traject te starten.

Handige links

chevron-down