Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie OP Noord subsidie aanvragen (2021-2027)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 277.073.646 (voor de gehele looptijd)
Met het Operationeel Programma Noord-Nederland kun je de OP Noord subsidie aanvragen. Hiermee willen de provincies in Noord-Nederland - Friesland, Groningen & Drenthe - inzetten op innovatie en een koolstofarme economie. OP Noord is onderdeel van het EFRO-programma.

Wat is de OP Noord subsidie en wanneer kan je het aanvragen

OP Noord is een Europees subsidieprogramma (EFRO) voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Mkb-ondernemers die bijdragen aan de economische ontwikkeling in deze Noordelijke regio’s maken kans op de OP Noord-subsidie. Met dit subsidieprogramma willen de drie noordelijke provincies toewerken naar vier specifieke doelstellingen, die zij in de RIS3 voor Noord-Nederland hebben vastgelegd: 

  • De transitie van een lineaire naar een circulaire economie
  • De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie
  • Van zorg naar (positieve) gezondheid
  • De transitie van analoog naar digitaal.

In totaal is er een budget van 277 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2021-2027. Hiervan bestaat 103 miljoen euro uit EFRO-gelden.

Openstellingen voor aanvragen OP Noord subsidie

Binnen het OP Noord-programma zijn verschillende tenders beschikbaar. Op dit moment zijn er geen openstaande tenders. Medio 2023 wordt er een nieuwe openstelling verwacht voor mkb-ondernemers.

Eind 2022 heeft er een tender plaatsgevonden op het gebied van valorisatie. Verwacht wordt dat deze tender ook dit jaar ook weer open zal gaan. Kort samengevat omvatte deze tender de volgende voorwaarden:

Het standaard subsidiepercentage is 25% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen. Dit percentage wordt verhoogd in de volgende situaties:

  • 10% verhoging (totaal 35%) wanneer er wordt samengewerkt met een andere onderneming of een kennisinstelling;
  • 20% verhoging (totaal 45%) wanneer er wordt samengewerkt met een andere onderneming en een kennisinstelling.

Er gelden voorwaarden voor de kostenverdeling voordat er sprake is van samenwerking. Deze zijn als volgt:

  • Om als samenwerkingsverband met ondernemingen in aanmerking te komen voor verhoging van het subsidiepercentage, mag geen van de ondernemingen meer dan 70% van de kosten die in aanmerking komen voor subsidie, voor haar rekening nemen. Ook moet ten minste één van de samenwerkende ondernemingen behoren tot het mkb.
  • Een samenwerkingsverband met (een) kennisinstelling(en) komt alleen in aanmerking voor verhoging van het subsidiepercentage wanneer de kennisinstelling(en) ten minste 10% van de kosten die in aanmerking komen voor de subsidie draagt/dragen. Ook moet/moeten deze kennisinstelling(en) het recht hebben eigen onderzoeksresultaten te publiceren.
  • Projectpartners zijn onafhankelijk van elkaar samenwerkende partijen die een aantoonbaar belang hebben bij het project. Zij mogen geen partnerondernemingen van elkaar zijn of met elkaar verbonden zijn.

Meer informatie over OP Noord

Wil je meer informatie over OP Noord? Neem dan contact met ons op via de gegevens aan de onderzijde van deze pagina. Wil je weten of je recht hebt op deze subsidie? Doe dan de gratis subsidiescan.

Handige links

chevron-down