Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie OP Noord (2021-2027)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 277.073.646 (voor de gehele looptijd)
Met het Operationeel Programma Noord-Nederland (OP Noord) willen de provincies in Noord-Nederland - Friesland, Groningen & Drenthe - inzetten op innovatie en een koolstofarme economie. OP Noord is onderdeel van het EFRO-programma.

Wat is OP Noord?

Het OP Noord subsidieprogramma is een gezamenlijk programma van de provincies Drenthe, Friesland en Groningen verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Het grootste deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 103 miljoen beschikbaar stelt. Samen met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders zal de totale investeringsimpuls circa € 277 miljoen bedragen. Noord-Nederland heeft gekozen voor de volgende thematische doelstellingen:

 • Versterking van onderzoek
 • Technologische ontwikkeling en innovatie
 • Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken

Doelstellingen en prioriteiten van OP Noord

Deze thematische doelstellingen worden ondergebracht in twee prioritaire assen.

Prioritaire as 1: Human capital, kennis en innovatie: versterken van human capital, stimuleren van kennisontwikkeling & stimuleren van valorisatie.

Prioritaire as 2: Koolstofarme economie: bevorderen van innovaties in koolstofarme technologieën.

Prioritaire as 3: Technische bijstand (voor het beheer en de organisatiestructuur van het programma).

Het programma richt zich op kennisinstellingen en het midden- en kleinbedrijf (mkb) in Noord-Nederland, in het bijzonder op toepassers, ontwikkelaars en (minder expliciet) koplopers.

De selectiecriteria en bijdrage worden per call of tender in detail uitgewerkt. Voor het aanvragen van projectsubsidies wordt gewerkt met calls en tenders. Op dit moment zijn de tenders en calls nog niet bekend.

Enkele criteria van OP Noord

Wil je OP Noord subsidie aanvragen? Houd dan rekening met enkele belangrijke criteria, zoals:

Prioritaire as 1:

 • Bevordering van bedrijfsinvesteringen in innovatie en onderzoek
 • 3 specifieke doelen binnen de investeringsprioriteit
  • Doel 1: meer structurele samenwerking tussen triple helix partners
  • Doel 2: betere kennispositie van het mkb door samen met andere bedrijven en/of kennisinstellingen kennis aan te boren
  • Doel 3: meer innovatie en valorisatie in het mkb binnen de in de RIS3 geïdentificeerde maatschappelijke uitdagingen

Prioritaire as 2:

 • Het bevorderen van onderzoek, innovatie en de keuze voor koolstofarme technologieën

Een groter aandeel van de innovaties in Noord-Nederland is specifiek gericht op CO2-reductie.

Verder zijn er voor de selectie van projecten o.a. de volgende uitgangspunten:

 • de onderzoeksprojecten richten zich op toegepast onderzoek waarbij het bedrijfsleven is betrokken, maar hebben niet als doel de opzet of exploitatie van instituten te ondersteunen
 • specifieke activiteiten van intermediaire organisaties, die plaats vonden vanuit een duidelijke behoefte van het mkb, waarbij de EFRO-subsidie niet wordt voor de opzet of exploitatie van deze organisaties

Meer weten over de specifieke criteria of OP Noord subsidie aanvragen? Doe dan de subsidiescan en start uw aanvraag.

Aanvragen OP Noord

Ben jij actief in een van deze sectoren in de noordelijke provincies en denk je er aan een innovatief (koolstofarm) project te starten? Laat de subsidieadviseurs van SubsidyCloud dan voor jouw bedrijf aan de slag gaan om je plannen financieel te onderbouwen. SubsidyCloud kent een hoog slagingspercentage voor het aanvragen van innovatiesubsidies.

chevron-down