Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie One Single Hub

Beschikbaar subsidiebedrag: 7,5 miljoen
Met One Single Hub kun je je succesvolle programma inzetten om regionale krachten te bundelen en start-ups / scale-ups effectief en efficiënt te ondersteunen

Wat is de regeling One Single Hub?

One Single Hub voegt bewezen succesvolle programma’s samen om start-ups en scale-ups te ondersteunen. Dit kan door regionale supportprogramma’s samen te voegen, uit te breiden naar andere regio’s of het in Nederland introduceren van een succesvol supportprogramma uit het buitenland. De programma’s moeten werken aan de versterking van talent (voldoende aanbod van gekwalificeerd personeel), kapitaal (in de vroege en in de late fase), markten (vooral de toegang tot internationale markten en launching customers) en kennisvalorisatie.

Aanvragen van de regeling One Single Hub

De regeling loopt tot 2022. Er wordt jaarlijks een tender opengesteld waarbij projectvoorstellen kunnen worden ingediend. Voor 2021 is € 7,5 miljoen beschikbaar, dat voor individuele aanvragers verdeeld wordt in subsidies van € 25.000 - € 125.000. Voor een samenwerkingsverband is dit zelfs maximaal € 500.000.
De regeling is voor zowel private organisaties als publieke instellingen (incubators en accelerators) die zich richten op het verbeteren van de voorzieningen voor innovatief ondernemerschap.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down