Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie NOW3

De NOW3 subsidie is voor werkgevers die te maken hebben met omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. Vanaf januari 2021 moeten zij een verlies van minstens 20% geleden hebben om in aanmerking te komen voor de NOW3

Wat is de NOW3?

De NOW3 is bestemd voor een brede doelgroep: elk bedrijf dat ten minste 20% omzetverlies verwacht komt in aanmerking. De regeling geldt voor alle bedrijven die financieel lijden onder de gevolgen van de coronamaatregelen. Ook werkmaatschappijen met eigen rechtspersoonlijkheid, waarbij het concern minder dan 20% omzetverlies heeft, maar de werkmaatschappij wel minstens 20% minder omzet heeft, in aanmerking voor de NOW3 regeling. Voorwaarde hiervan is wel dat ze aan de aanvullende voorwaarden voor een aanvraag op werkmaatschappijniveau voldoen. Vanaf januari 2021 heeft de NOW3-steun een vergoedingspercentage van maximaal 85% van de loonsom.

Algemene voorwaarden

De NOW3 kent twee inspanningsverplichtingen: de verplichting tot het stimuleren van een ontwikkeladvies en scholing, en de verplichting tot behoud van werk. Het eerste houdt in dat werkgevers die de NOW3 ontvangen, verplicht zijn om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. Dit kunnen werkgevers bijvoorbeeld doen door tijd of middelen beschikbaar te stellen.

De inspanningsverplichting tot behoud van werk houdt in dat werkgevers worden verplicht om zich in te spannen om werknemers naar nieuw werk te begeleiden als zij werknemers ontslaan. Werkgevers kunnen hierbij gebruikmaken van de verschillende maatregelen uit het Sociaal pakket.

Aanvragen van de NOW3 subsidie

Je kunt voor elk tijdvak een aanvraag doen. De NOW3.2 kun je aanvragen van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021. De laatste mogelijkheid voor het aanvragen van de NOW3 (20% omzetverlies in een periode van drie maanden) is van 17 mei 2021 tot 13 juni 2021.

De NOW is verlengd tot 1 juli 2021. De regeling kent nu nog twee tijdvakken:

  • NOW3.2: van 1 januari tot 31 maart 2021
  • NOW3.3: van 1 april tot 30 juni 2021

Kun je nog meer subsidie krijgen?

Er zijn naast de NOW3 nog veel meer Nederlandse en Europese subsidies beschikbaar.

Zoek je een vergelijkbare subsidie, of wil je weten of je naast de NOW3 ook recht hebt op andere subsidies? Doe dan de gratis subsidiescan. Je ziet dan meteen voor hoeveel subsidies je in aanmerking komt, verdeeld naar thema.

Wil je er zeker van zijn dat je NOW3 aanvraag compleet is en alle administratieve werkzaamheden op orde zijn, dan is het verstandig om een adviseur in te schakelen. SubsidyCloud heeft meer dan 450 subsidiespecialisten in dienst die jarenlange kennis en ervaring hebben met subsidies, met de nieuwste technische ontwikkelingen en met de communicatie met subsidieverstrekkers. 

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down