Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie MKB Idee

Beschikbaar subsidiebedrag: € 10 miljoen
MKB Idee biedt subsidie voor het mkb en andere organisaties, met als doel te investeren in het versterken van de kennis en vaardigheden van het personeel in het mkb

Wat is de regeling MKB Idee?

MKB Idee is een subsidie voor mkb’ers die samen met anderen de vaardigheden en kennis van hun personeel willen versterken door er meer in te investeren. Wanneer er problemen of belemmeringen ervaren worden bij het versterken van de kennis en vaardigheden, kan er bij het MKB Idee meegedacht worden over oplossingen. De overheid hoopt het mkb te stimuleren meer te investeren in de scholing en ontwikkeling van toekomstige en huidige werknemers. Het moet wel gaan om een bijdrage die kan helpen bij het oplossen van knelpunten bij mkb’ers, het is dus geen opleidingsbudget.

Welke projecten komen in aanmerking?

De subsidie MKB Idee is beschikbaar voor de volgende drie investeringspunten:

  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie door mkb-ondernemers
  • Investeringen die leiden tot meer personeel in technische sectoren door mkb-ondernemers
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering door mkb-ondernemers.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

De subsidie bestaat uit 100% van de subsidiabele kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van het project. Dus alle redelijk gemaakte kosten zoals kosten gemaakt voor het inschakelen van derden door de aanvrager of loonkosten van de aanvrager kunnen worden gesubsidieerd.

Wel moet de aanvrager zelf een minimale deelname aan het project leveren van minimaal €25.000 per deelnemer tot een maximum van €124.999 inclusief btw. Wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband is het maximale subsidiebedrag €200.000.

chevron-down