Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie MIT Haalbaarheidsprojecten voor haalbaarheidssubsidie aanvragen

Beschikbaar subsidiebedrag: Budget per regio verschillend
Vraag nu de MIT haalbaarheidssubsidie aan en krijg tot wel € 20.000 subsidie voor je innovatieproject.

Wat is de MIT Haalbaarheidssubsidie en hoe kan je het aanvragen?

De MIT Haalbaarheidssubsidie, ook wel MIT Haalbaarheid genoemd, is een subsidie voor Nederlandse mkb-bedrijven. MIT staat hierin voor MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren. Met de subsidieregeling kun je een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject, zoals een literatuuronderzoek, een marktverkenning, een industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

De subsidie kan dus gebruikt worden om te onderzoeken of een innovatief project haalbaar is en helpt midden- en kleinbedrijven om hun mogelijkheden op het gebied van innovatie te ontdekken.

Algemene voorwaarden

Waar moet je aan voldoen om in aanmerking te komen voor de MIT-subsidie? Als je de MIT Haalbaarheidssubsidie wilt aanvragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste zijn:

  • De looptijd van het haalbaarheidsproject moet maximaal één jaar zijn
  • het haalbaarheidsproject bestaat voor minimaal 60% van de kosten uit een haalbaarheidsstudie
  • Je moet binnen vier maanden na de aanvraag aan de slag gaan met het haalbaarheidsproject
  • Alleen de kosten die gemaakt worden voor de betreffende aanvragen kunnen gesubsidieerd worden,

Wanneer aanvragen?

De openstelling van 2023 is al geweest, een nieuwe openstelling wordt in april 2024 verwacht. Wees er wel snel bij, want voor deze subsidie hanteert de RVO het 'first come first serve' principe. 40% van de totale kosten wordt gesubsidieerd tot een maximum van € 20.000.

Regionaal budget

Voor de MIT-regeling gelden vijf regio's, met eigen budgetten. Informatie over de verschillende regionale budgetten kun je navragen bij de verschillende regio's of bij SubsidyCloud.

Binnen de MIT-regeling kun je ook kennisvouchers en subsidies voor R&D-samenwerkingsprojecten ontvangen. De R&D-samenwerkingssubsidie is bedoeld om twee MKB-ondernemers samen een innovatief project op te laten zetten. De subsidie bij een groot samenwerkingsproject kan oplopen tot € 350.000 en bij een klein samenwerkingsproject kan een bedrag tot € 200.000 door de overheid gesubsidieerd worden.

chevron-down