Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie LIFE aanvragen

Het Europese subsidieprogramma LIFE maakt subsidie aanvragen mogelijk ter ondersteuning van natuur-, klimaat- en milieuprojecten.

Wat is de LIFE subsidie en wie kan het aanvragen?

LIFE is een Europees subsidieprogramma dat bijdraagt aan het realiseren van het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid. De LIFE-subsidie is beschikbaar voor overheden, ngo’s, bedrijven & kennisinstellingen binnen de EU en bestaat uit vier deelprogramma’s:

 • Natuur & biodiversiteit;
 • Circulaire economie en kwaliteit van leven;
 • Klimaatmitigatie en -adaptatie;
 • Transitie naar schone energie.

Projecten die in aanmerking komen voldoen in het algemeen aan de volgende voorwaarden:

 • Het betreft de ontwikkeling of demonstratie van technologieën en oplossingen die in relatief korte tijd op de markt geïntroduceerd kunnen worden;
 • Projecten bevinden zich in de test-, demo- of pilotfase;
 • Projectresultaten zijn goed meetbaar en kwantificeerbaar.

Er is veel mogelijk binnen de LIFE-subsidie. Denk aan een LIFE-project dat bijdraagt aan het verminderen van geluidsoverlast, het efficiënter gebruik van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit.

 

Waar moet een LIFE aanvraag aan voldoen?

De slagingskans van de subsidieaanvraag hangt af van de kwaliteit van de aanvraag. Het is dus belangrijk dat de aanvraag aan alle voorwaarden voldoet, er is namelijk veel concurrentie. Om kans te maken moet je aanvraag uitblinken en aan alle criteria voldoen. Er zijn daarom een aantal aandachtspunten waar je op moet letten, de belangrijkste zijn hieronder opgesomd:

 • Houd voldoende ruimte in de planning om bijvoorbeeld vergunningen en autorisaties te verkrijgen of in te spelen op onvoorziene omstandigheden;
 • Een LIFE-project moet voldoende groot zijn. De projectkosten dienen minimaal € 1 miljoen bedragen;
 • Weet wat de uitgangssituatie is van het natuur-, milieu- en/of klimaatprobleem dat wordt opgelost. Daardoor is ook duidelijk in hoeverre het project helpt en wat de impact is;
 • Zorg ervoor dat de impact en resultaten van het project zo goed mogelijk zijn gekwantificeerd (meetbaar), bij voorkeur duidelijk weergegeven in een tabel.

LIFE subsidie aanvragen

Wil je de LIFE-subsidie aanvragen? Doe dan onze kosteloze subsidiescan of neem contact op via de contactgegevens aan de onderzijde van deze pagina. Subsidycloud heeft al diverse LIFE-aanvragen tot een goed einde gebracht en we helpen graag!

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down