Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Kansen voor West aanvragen (2022-2029)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 237.000.000
Kansen voor West III is een subsidie die je kunt aanvragen met als doel het stimuleren van de economie van West-Nederland (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland). Projecten gericht op innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling worden met dit programma ondersteund.

Wat houdt Kansen voor West in?

De zes specifieke doelstellingen waar de komende jaren de openstellingen voor aanvragen op gericht zullen worden, zijn:
 • Innovatie;
 • Energie-efficiëntie;
 • Hernieuwbare energie;
 • Energiesystemen;
 • Circulaire economie; en
 • Duurzame stedelijke ontwikkeling.

Kansen voor West is onderdeel van het Europese subsidiefonds EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie heeft voor deze subsidie een budget van 237 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2021-2027, wat in Nederland verdeeld wordt over 4 regio's. Kansen voor West is bedoeld voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht.

Nieuwe openstellingen vanaf 1 november 2023

Vanaf 1 november zijn er nieuwe calls opengesteld met een totaal budget van ongeveer 25 miljoen euro. Kansen voor West wordt in de eerste vier jaar van zijn looptijd twee keer per jaar in fases opengesteld. De zes nu gelanceerde openstellingen betreffen de volgende openstellingen en bijbehorende budgetten:

 • Provincie Noord-Holland/Circulair/Bouwen (2.4.PNH.2) € 3.000.000;
 • Provincie Noord-Holland/Innovatie (1.1.PNH.6): € 1.000.000;
 • Provincie Zuid-Holland (regionaal)/Innovatie MKB/Proof of Concept (1.1.PZH.4): € 6.762.000;
 • Provincie Zuid-Holland (regionaal)/innovatie MKB/Toeleiding naar Kapitaal (1.1.PZH.5): € 515.000;
 • Stad Utrecht en Provincie Utrecht (regionaal)/Innovatie/Vergroten investeringsvermogen MKB/POC-participatie (1.1.PU.3): € 6.100.000;
 • Stad Utrecht en Provincie Utrecht (regionaal)/Innovatie/Vergroten investeringsvermogen MKB/Toeleiding naar Kapitaal (1.1.PU.4): € 900.000.

 

Tegelijk met de nieuwe openstellingen zijn ook de subsidieplafonds voor de volgende al langer lopende openstellingen verhoogd:

 • Den Haag/Europa dichter bij de burgers/Transities GTI-gebieden en benutten arbeidspotentieel: van € 3.700.000 naar € 4.200.000;
 • Den Haag/Innovatie/Valorisatie: van € 5.000.000 naar € 6.816.954;
 • Provincie Flevoland/Innovatie/Valorisatie: van € 4.000.000 naar € 8.000.000.

Voor alle openstellingen geldt dat aanvragen doorlopend kunnen worden ingediend zolang er budget beschikbaar is. Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Kansen voor West aanvragen

De voorwaarden zijn verschillend per openstelling; dit geldt zowel voor het subsidiepercentage als voor de doelgroep. Het maximale subsidiebedrag per project kan oplopen tot 2 miljoen, het gemiddelde subsidiepercentage bedraagt 40%.

Voor het complete overzicht van alle beschikbare openstellingen en bijbehorende voorwaarden en budgetten, klikt u hier. Het is dus van groot belang dat de informatie bij de betreffende call goed wordt doorgenomen voor een succesvolle aanvraag.

Hulp nodig bij het aanvragen? Subsidycloud heeft sinds de start van het nieuwe programma al diverse succesvolle projecten verzorgd. Neem snel contact op, zodat we kunnen starten met stap 1: het indienen van een projecttoets om de slaagkans te analyseren.

Handige links

 

chevron-down