Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie EFRO - Kansen voor West lll

Beschikbaar subsidiebedrag: € 237 miljoen
Kansen voor West III: Een nieuw subsidieprogramma voor de periode 2022-2029.

Wat houdt Kansen voor West in?

De zes specifieke doelstellingen waar de komende jaren de openstellingen voor aanvragen op gericht zullen worden, zijn:
  • Innovatie;
  • Energie-efficiëntie;
  • Hernieuwbare energie;
  • Energiesystemen;
  • Circulaire economie; en
  • Duurzame stedelijke ontwikkeling.

Ook de mismatch op de arbeidsmarkt in deze gebieden is een extra uitdaging die zich steeds uitdrukkelijker manifesteert.

Kansen voor West III is onderdeel van het Europese subsidiefonds EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie heeft voor deze subsidie een budget van 237 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2021-2027, wat in Nederland verdeeld wordt over 4 regio's. Kansen voor West is bedoeld voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. De Kansen voor West III oproep is een opvolger van de vorige twee Kansen voor West programma's.

 

 

 

Kansen voor West aanvragen

Voor de nieuwe Kansen voor West oproep kun je een ontwikkelingsvoucher of een opschalingsvoucher aanvragen. De ontwikkelingsvoucher is bedoeld als financiële ondersteuning voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten, events en netwerken van VPdelta+. Het doel van deze voucher is om de haalbaarheid en marktpotentie van je innovatie te kunnen toetsen, de innovatie te testen, marktonderzoek te doen en coaching te krijgen ten behoeve van de ontwikkeling van de onderneming.

Een ontwikkelingsvoucher dekt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000.

Een tweede optie is het aanvragen van een opschalingsvoucher. Deze voucher is net als de ontwikkelingsvoucher bedoeld als financiële ondersteuning. De opschalingsvoucher heeft als doel om samenwerking met regionale partijen te vormen, innovatie in de praktijk op te schalen en een training te volgen voor het doorgroeien van de onderneming.

Een opschalingsvoucher dekt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 100.000.

 

chevron-down