Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Just Transition Fund aanvragen

Beschikbaar subsidiebedrag: € 623.000.000
Subsidieprogramma Just Transition Fund richt zich op een rechtvaardige en snellere transitie naar een klimaatneutraal Europa.

Wat houdt Just Transition Fund in en wie kan het aanvragen?

Het Just Transition Fund is een Europese subsidie die in het leven is geroepen om regio´s te ondersteunen in de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Om de doelstelling van een Klimaatneutraal Europa in 2050 te bereiken, wordt op termijn afscheid genomen van emissie-intensieve industrieën. Het transitiefonds biedt kwetsbare gebieden financiële steun voor investeringen op gebieden als digitale connectiviteit, schone energietechnologieën, de vermindering van emissies, de sanering van industrieterreinen, de omscholing van werknemers en technische bijstand. Er zijn 3 subsidiethema's in Nederland:

 1. Innovatie:
  Projecten die leiden tot economische diversificatie, modernisering en de omschakeling naar een duurzame en toekomstbestendige industrie.
 2. Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur:
  Projecten die de benodigde 'hardware' ontwikkelen voor de transitie naar bijvoorbeeld duurzaam opgewekte waterstof of de elektrificatie.
 3. Arbeidsmarkt:
  Het creëren van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden. Daarnaast hulp bij zoeken naar werk en een actieve integratie in de arbeidsmarkt.

Voor wie is de Just Transition Fund subsidie?

Het Just Transition Fund richt zich op bedrijven (met nadruk op het mkb), kennis- en onderwijsinstellingen, arbeidsmarktpartijen, samenwerkingsverbanden en andere partijen die werken aan een duurzame economie en transitie.

Welke regio's zijn onderdeel van het Just Transition Fund?

De volgende Nederlandse regio's zijn opgenomen in het Just Transition Fund:

 • Noord-Nederland (provincie Groningen en de gemeente Emmen)
 • IJmond (met o.a. de staalindustrie)
 • Rijnmond (Rotterdam e.o.)
 • West Noord-Brabant (met o.a. industriecluster Moerdijk)
 • Zeeland (met de regio's Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost)
 • Zuid-Limburg (met chemiecluster Chemelot)

Subsidiebedragen Just Transition Fund aanvragen

In totaal ontvangt Nederland 623 miljoen euro aan JTF-gelden. Hiervan gaat 330 miljoen euro naar Noord-Nederland. De overige regio's krijgen elk een budget van 58,5 miljoen euro.

Voorwaarden Just Transition Fund aanvragen

Om subsidie aan te kunnen vragen moet elk project een minimale financiële omvang hebben van € 100.000 (arbeidsmarktprojecten) of € 500.000 (innovatie- of infrastructuurprojecten). JTF-subsidie vergoedt maximaal 50% van de projectkosten. De subsidie kan oplopen tot € 1 miljoen (arbeidsmarktprojecten) of € 5 miljoen (innovatie- of infrastructuurprojecten).

Just Transition Fund openstellingen 2023

De openstellingen op een rijtje:

 • IJmond: Open vanaf 23 januari 2023
 • Rijnmond: Open vanaf 23 januari 2023
 • Noord-Nederland: Open vanaf 1 maart 2023
 • West Noord-Brabant: Open vanaf 13 februari 2023
 • Zuid-Limburg: Open vanaf 13 februari 2023
 • Zeeland: Open vanaf 13 februari 2023

Just Transition Fund aanvragen

Wil je weten of je kans maakt op subsidie uit het Just Transition Fund? Doe dan onze gratis subsidiescan. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via de gegevens onder aan deze pagina.

Handige links

Kijk voor alle budgetten per regio bij de regionale subsidieverstrekkers:

chevron-down