Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Just Transition Fund

Beschikbaar subsidiebedrag: € 623 miljoen
Subsidieprogramma voor een rechtvaardige transitie

Wat houdt Just Transition Fund in?

Het Just Transition Fund is een Europese subsidie die in het leven is geroepen om regio´s te ondersteunen in de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Om de doelstelling van een Klimaatneutraal Europa in 2050 te bereiken, wordt op termijn afscheid genomen van emissie-intensieve industrieën. Het transitiefonds biedt kwetsbare gebieden financiële steun voor investeringen op gebieden als digitale connectiviteit, schone energietechnologieën, de vermindering van emissies, de sanering van industrieterreinen, de omscholing van werknemers en technische bijstand.

 

 

 

 

Wie komen voor deze subsidie in aanmerking?

Het fonds richt zich op de gebieden die het zwaarst getroffen worden door de transitie naar een klimaatneutraal Europa. Daarnaast voorkomt het fonds dat regionale verschillen binnen Europa groter worden.

Het grootste deel van het budget zal bestemd zijn voor Groningen, de provincie die naar verwachting het zwaarst getroffen wordt. Het budget wordt hier vooral ingezet om meer werkgelegenheid te creëren. Andere kwetsbare regio’s zijn het Noordzeekanaalgebied (IJmond), Groot-Rijnmond, Westelijk Noord-Brabant, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg.

Voor dit fonds komen bedrijven (incl. MKB), Non-profit organisaties, Onderzoeksinstellingen en overheden in aanmerking. Er gelden drie subsidieplafonds:

  • 50% voor meer ontwikkelde gebieden
  • 70% voor overgangsgebieden
  • 85% voor minder ontwikkelde gebieden

Just Transition Fund aanvragen

Het Just Transition Fund aanvragen doe je heel eenvoudig via onze subsidiescan. Vul 'm vandaag nog in en start je aanvraag.

chevron-down