Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Interreg (2021-2027)

Beschikbaar subsidiebedrag: afhankelijk per subsidieprogramma
Wilt u Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken? Vraag dan Interreg subsidie aan!

Wat is Interreg subsidie?

De Interreg subsidie geeft ondernemers, onderzoekers en overheden de mogelijkheid om internationaal samen te werken aan projecten die Europa duurzamer en beter bestand tegen klimaatverandering maken. Ook is deze subsidie aan te vragen als u samenwerkingspartners zoekt om een innovatie uit te gaan rollen.

Welke Interreg programma's zijn beschikbaar?

De programma's North West Europe (NWE), North Sea en Interreg Europe sluiten inhoudelijk voornamelijk aan bij de Europese Green Deal. Belangrijke thema's zijn:

 • klimaatadaptatie
 • watermanagement
 • hernieuwbare energie
 • circulaire economie
 • innovatie
 • (maritieme) governance (programma Noordzee)

Voor wie is de Interreg subsidie?

Interreg richt zich op de volgende doelgroepen:

 • overheden (rijk, provincie, gemeente & waterschap)
 • kennisinstellingen
 • bedrijven
 • ontwikkelingsmaatschappijen
 • non-profitinstellingen
 • private partijen zonder winstoogmerk

Interreg programma's uitgelicht

Interreg North West Europe (NWE)

Interreg NWE is een transnationaal programma dat zich richt op partijen uit 6 deelnemende landen. Ook partijen uit Zwitserland (geen EU-lid) kunnen meedoen. Het doel van Interreg NWE is een groene, slimme en rechtvaardige transitie te bevorderen voor alle NWE-gebieden. Daarnaast wil de EU met dit programma een evenwichtige ontwikkeling ondersteunen en de regio's veerkrachtiger maken.

De 2e call voor Interreg North West Europe is open van 14 november 2022 t/m 9 februari 2023 (12:00 uur). Het totale budget is € 310.000.000. De maximale hoogte van de subsidie is maximaal 60% financiering per project.

Interreg North Sea

Ook dit programma is een transnationaal programma. Het richt zich op de samenwerking van partijen uit 7 landen rond de Noordzee. De algemene doelstelling van North Sea is innovatie en duurzame economische groei stimuleren in de Noordzeeregio.

Er wordt een nieuwe call verwacht tussen maart en juni 2023. Tot op heden zijn de exacte data nog niet bekend. Het totale budget (2021 - 2027) bedraagt € 171.000.000 en de maximale hoogte van dit programma is maximaal 60% van de projectkosten.

Interreg Europe

Interreg Europe ondersteunt internationale samenwerking door heel Europa. Naast de 27 EU-lidstaten doen Noorwegen en Zwitserland ook mee. Het programma richt zich op verbetering van beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling. Het programma cofinanciert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners.

De 2e call voor dit programma is open van 15 maart 2023 t/m 9 juni 2023. Het totale budget is € 379.000.000. Projecten binnen dit programma krijgen maximaal 75% cofinanciering. Partners uit Noorwegen en Zwitserland hebben eigen nationale regels. Van het totale budget is € 171.000.000 bestemd voor activiteiten georganiseerd door de kennisplatforms.

Interreg subsidie aanvragen

Wilt u deze subsidie aanvragen? Doe dan snel de subsidiescan. Dan koppelen wij u met een van onze experts die u van A tot Z helpen met uw Interreg subsidieaanvraag.

Handige links

chevron-down