Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Innovation Fund

Beschikbaar subsidiebedrag: € 10.000.000.00
Een budget van €10 miljard is beschikbaar voor jouw baanbrekende CO2-reducerende en/of koolstofarme technologieproject

Wat houdt het Innovation Fund in?

De subsidieregeling Innovation Fund ondersteunt grootschalige demonstraties en projecten van baanbrekende CO2-reducerende en/of koolstofarme technologieën. Het financieringsprogramma is opgezet door de Europese Commissie en loopt van 2020 tot het jaar 2030, en heeft een totaalbudget van €10 miljard. Dit budget komt uit de opbrengsten van het Europese Emissions Trading System (ETS). Het fonds kan ingezet en aangevraagd worden in een EU-land, Noorwegen of IJsland. Investeerders mogen wel buiten deze landen werkzaam zijn.

Innovation Fund budget

Het totale budget van 2020 tot 2030 is €10 miljard. De subsidie kan alleen aangevraagd worden voor grote projecten; je krijgt dan maximaal 60% van de relevante kosten gesubsidieerd. Het exacte percentage hangt af van de verschillende mijlpalen die het project behaald heeft.

40% van de kosten wordt gedekt als de mijlpalen die in het akkoord opgenomen waren, behaald zijn. Dit kan verhoogd worden naar 60% met verdere mijlpalen die worden behaald, zoals het verlagen van broeikasgasemissies tijdens het project. Een Innovation Fund-project heeft een looptijd van 4 jaar.

Projecten Innovation Fund

Er zijn verschillende soorten projecten die financiering kunnen ontvangen vanuit het Innovation Fund:

 • Duurzame energieopwekking
 • Producten die koolstof-intensieve producten vervangen
 • CCS, carbon capture and storage
 • CCU, carbon capture and utilisation
 • Koolstofarme technologieën en processen in de energie-intensieve industrie
 • Energieopslag.

Voorwaarden Innovation Fund

Bedrijven kunnen zelfstandig projecten indienen of in een consortiumverband. Het is alleen mogelijk financiering te ontvangen uit het Innovation Fund wanneer een ETS-plichtige onderneming participeert. Binnen het fonds wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine projecten. Bij grote projecten is ‘business maturity’ een belangrijk criterium.

Aanvragen Innovation Fund

Je kunt financiering aanvragen via de website van de Europese Commissie. De aanvraagprocedure verloopt in twee stappen. De eerste ronde is ‘open’ met verkorte aanvragen, waarna een selectie wordt gemaakt. Er zijn drie criteria waaraan een aanvraag moet voldoen bij de eerste ronde: Het voorkomen van broeikasgasemissies, innovatiegraad en project maturity. Wanneer je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, moet je een volledige aanvraag indienen. Als deze is goedgekeurd, ontvang je financiering.

De beoordeling van de voorstellen gebeurt door onafhankelijke experts die worden aangesteld vanuit het Innovation and Networks Executive Agency (INEA).

Wat is de rol van INEA?

Het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) is de organisator van Innovation Fund en doet uitvoerend werk voor het programma en subsidiebeheer. De werkzaamheden van INEA zijn onder andere:

 • Beheer van de oproepen tot het indienen van voorstellen en alle daarmee verband houdende procedures
 • Beheer van de indienings- en evaluatieprocessen van het projectvoorstel, waaronder geschiktheidscontroles
 • Begeleiding en ondersteuning voor aanvragers
 • Uitbetaling van subsidies uit het Innovatiefonds
 • Ondertekening van subsidieovereenkomsten
 • Het verstrekken van deskundige technische ondersteuning en diensten aan projectontwikkelaars.

Om er zeker van te zijn dat je aanvraag voldoet aan de eisen, is het handig een externe partij in te schakelen zoals SubsidyCloud. Met veel kennis en ervaring van de nieuwste technologische trends, subsidies, communicatie met subsidieverstrekkers, beheer van projecten & administratie en het aanvragen van subsidies ben je er zeker van dat ons team er alles aan doet om de door jou gewenste financiering binnen te halen.

Beschikbare subsidies

Ga naar overzicht 
chevron-down