Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie IMVO-Vouchers

Beschikbaar subsidiebedrag: € 10.000
IMVO-vouchers maken het verduurzamen van je internationale handelsketen makkelijker door de advieskosten met 50% terug te brengen

Wat is de IMVO-voucher?

Mkb-ondernemers kunnen met de IMVO-voucher gericht advies krijgen om in ontwikkelingslanden en opkomende markten hun internationale handelsketen te verduurzamen. Je kunt kiezen uit adviseurs uit het netwerk van MVO Nederland of uit je eigen netwerk. Je kunt de IMVO-voucher aanvragen als je advies wilt krijgen over het verduurzamen van jouw internationale handelsketen. Hierbij kun je denken aan advies/onderzoek over de mensenrechtensituatie, of de arbeidsomstandigheden en het milieubeleid in het land van de handelspartner.

Aanvragen krijgen voorrang als ze vallen onder de focusthema’s zoals deze gedefinieerd zijn door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze thema’s zijn gender, kinderarbeid, ontbossing en leefbaar loon. Ten slotte moeten aanvragen bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Je kunt maximaal één keer per jaar een IMVO-voucher aanvragen en er mag geen enkele connectie zijn tussen verschillende IMVO-voucher-aanvragers in hetzelfde jaar. Al meer dan 150 bedrijven hebben inmiddels geprofiteerd van de IMVO-voucher.

Het budget voor de IMVO-vouchers

Je krijgt de subsidie pas na afloop van het adviestraject. Je moet een verslag of rapportage, de factuur en een betaalbewijs inleveren bij MVO Nederland. Na goedkeuring moet je een factuur opstellen voor 50% van de advieskosten tot maximaal €10.000 excl. btw.

Voorwaarden aanvrager, handelspartner & adviseur IMVO-voucher

Voorwaarden aanvrager – Om de IMVO-voucher aan te kunnen vragen, moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Je bent bereid lid te worden of bent al lid van MVO Nederland
  • Je kunt de betalingsverplichting aan de desbetreffende adviseur voldoen en hebt een financieel gezond bedrijf
  • Je hebt een mkb-onderneming met minimaal 5, tot maximaal 250 werknemers
  • Je bent bereid lid te worden of je bent al lid van de Futureproof community.

Voorwaarden handelspartner IMVO-voucher:

  • Het bedrijf waarmee de aanvrager handel drijft, komt uit een Europees land of uit  een van de BIC-landen (Brazilië, India of China)
  • De aanvrager mag niet hetzelfde bedrijf zijn als, of meer dan 50% belang hebben in de handelspartner.

Voorwaarden adviseur IMVO-voucher:

  • De verantwoording van de adviseur ligt bij de aanvrager en niet MVO-Nederland
  • De adviseur moet een IMVO-advies leveren aan de aanvrager
  • De adviseur kan gevraagd worden een overzicht met korte omschrijvingen te leveren van de uitgevoerde projecten, dat de benodigde expertise verklaart
  • Er mag geen zakelijke connectie zijn tussen de aanvrager en de adviseur.

Als je van plan bent een internationale handelsketen te verduurzamen, op zoek bent naar een adviseur en hulp bij de aanvraag, dan kun je terecht bij SubsidyCloud. Wij zijn gespecialiseerd in advies over subsidies binnen de thema’s Duurzaamheid, Innovatie, Personeelsstudies en Internationaal Ondernemen.

Aanvragen IMVO-voucher

Belangrijk om rekening mee te houden is dat de aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Als een openstelling al vol is, wordt de aanvraag in een wachtlijst geplaatst voor de volgende periode.

De facturen, het betaalbewijs en het verslag moeten zes maanden na goedkeuring ontvangen zijn. Maximaal drie maanden verlenging is mogelijk, maar als je de maximale looptijd overschrijdt, verlies je het recht op de IMVO-voucher en krijg je geen subsidie.

chevron-down