Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Innovatieprogramma Energie & Klimaat (IEK)

Subsidieprogramma gericht op het bevorderen van het testen en demonstreren van innovaties op de energietransitie en de industriële vergroening in de provincie Zuid-Holland.
Home » Subsidieoverzicht » Technologische innovatie » Innovatieprogramma Energie & Klimaat (IEK)

Wat is het Innovatieprogramma Energie & Klimaat?

Ontwikkelingen op het gebied van energietransitie en industriële vergroening vergen inspanningen op grootschalige, duurzame vernieuwing. Daarom is het Innovatieprogramma Energie & Klimaat opgezet (IEK), een regionaal innovatieprogramma om duurzame innovatie te stimuleren en realiseren in Zuid-Holland. Het programma ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en het marktrijp maken van innovaties door gebruik te maken van de regionale fieldlabinfrastructuur.

Thema’s en doelstellingen

Het subsidieprogramma focust zich op 4 thema’s:

  • Verduurzaming van de gebouwde omgeving;
  • Grootschalige opwek en opslag van energie;
  • Power-2-X: elektrificatie van de industrie;
  • Circulaire grondstoffen in de industrie.

Het doel van het programma is regionaal meer duurzame innovatie te stimuleren en realiseren binnen bovenbeschreven thema’s. Het programma doet dit door ondernemers te ondersteunen bij het testen van hun innovatie in een voor hen relevante testomgeving. Daarnaast is het programma erop gericht om de samenwerking tussen en de positionering van de fieldlabs te versterken en Zuid-Holland als ideale proeftuin te profileren op (inter)nationaal niveau.

Openstelling en budget

De eerste deadline in 2024 is in april verlopen. Op dit moment worden nieuwe projecten opgestart vanuit een eerdere subsidieregeling. Nieuwe intakes worden pas vanaf 1 juni ingepland.

Deze ronde biedt vouchers tot € 100.000 voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of het testen van een duurzame innovatie in de praktijk. Deze vouchers kunnen ondernemers inzetten voor een toepassingsstudie, fieldlab of real-life testing. Samen met een fieldlab (en/of ketenpartner) kunnen ondernemers een projectconsortium vormen en een projectplan indienen.

Hoe vraag ik de IEK subsidie aan?

Subsidie aanvragen voor het Innovatieprogramma Energie & Klimaat (IEK) gaat heel gemakkelijk via SubsidyCloud. Onze experts begeleiden je tijdens het hele project, van begin tot eind. Neem contact op via de contactgegevens onderaan deze pagina of start een subsidiescan.

Handige links

chevron-down