Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Hernieuwbare Energieregeling (HER+)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 20 miljoen
De HER+ subsidie geeft subsidies aan projecten die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot in 2030 en helpen de klimaatdoelen te behalen.

Wat is de Hernieuwbare Energieregeling subsidie?

De Hernieuwbare Energieregeling (HER+) is de opvolger van de Hernieuwbare Energiesubsidie. De HER+ geeft subsidie voor innovaties die CO2-verminderen in plaats van alleen hernieuwbare (duurzame) energie produceren. We hebben daarom nieuwe subsidiecategorieën toegevoegd. Die helpen de energietransitie (de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie) met innovaties, zoals:

  • CO2-afvang en -opslag (CCS);
  • sommige vormen van waterstofproductie en;
  • verschillende opties voor warmteproductie; we volgen hierbij de categorieën van de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++).

Voorwaarden van uw subsidieaanvraag voor de Hernieuwbare Energieregeling

Uw HER+-project moet leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Dat staat in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd.

Richt uw project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op de uitgaven voor subsidies geen eis. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030. En tot kostenvoordelen leiden die groter zijn dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of het gebruik van te bouwen windparken op zee. Die moeten liggen in Nederlandse wateren en in een exclusieve economische zone. 

Hernieuwbare Energieregeling aanvragen

Het aanvragen van de Hernieuwbare Energieregeling (HER+) gaat heel eenvoudig met jouw subsidieadviseur via SubsidyCloud. Om je aanvraag te starten, log je in op ons platform of doe je de subsidiescan.

Aanvragen van deze subsidie kan tot en met 4 oktober 2022.

Geïnteresseerd in deze subsidie? Log in op ons platform of doe de gratis subsidiescan en start jouw aanvraag vandaag nog!

chevron-down