Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Beschikbaar subsidiebedrag: € 30 miljoen
Ben je bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030? Mogelijk kan je dan gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

Wat is de HER+ subsidie?

De HER-subsidie is bedoeld voor onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen, die leiden tot (kosteneffectieve) CO2-reductie in 2030. HER+ projecten moeten zich voornamelijk richten op ontwikkeling en demonstratie van technologieën met een ‘technology readiness level’ (TRL) van 6 t/m 8 waarbij projecten met enkele werkpakketen gericht op TRL 4 of 5 niet uitgesloten worden. Je kunt de subsidie aanvragen als je een innovatieproject wilt uitvoeren rondom hernieuwbare duurzame energiebronnen uit onderstaande lijst:

 • Energie uit water (waterkracht, aquathermie, osmose);
 • Zonne-energie;
 • Windenergie, geothermisch (bodem);
 • Verbranding en vergassing van biomassa;
 • Vergisting van biomassa.

Ook innovatieprojecten gericht op CO2-besparende technieken komen in aanmerking binnen de gebieden:

 • CO2-afvang en -opslag (CCS);
 • bepaalde vormen van waterstofproductie;
 • de benutting van restwarmte.

Ook moet uw innovatie besparen op onze toekomstige uitgaven aan subsidies. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor uw project heeft aangevraagd. Richt het project zich op windenergie op zee? Dan is de besparing op de uitgaven voor subsidies geen eis. Het project moet wel leiden tot CO2-vermindering in 2030 en tot kostenvoordelen leiden die groter zijn dan de aangevraagde subsidie.

Kenmerken HER+ subsidie

 • Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het samenwerkingsverband zit tenminste één ondernemer;
 • Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen;
 • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar;
 • Maximale subsidie per project: 6 miljoen euro;
 • Subsidiepercentage is afhankelijk van het soort project en kan oplopen tot 80%;
 • Beoordeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst;
 • HER+ projecten moeten zich voornamelijk richten op ontwikkeling en demonstratie van technologieën met een ‘technology readiness level’ (TRL) van 6 t/m 8 waarbij projecten met enkele werkpakketen gericht op TRL 4 of 5 niet uitgesloten worden.

HER+ aanvragen

Subsidie aanvragen voor de HER+ subsidie gaat heel gemakkelijk via SubsidyCloud. Onze experts  begeleiden het gehele project, van begin tot eind. Daarnaast onderzoeken we direct aanvullende kansen, want er zijn gedurende het traject vast ook nog andere subsidies beschikbaar. Je kunt dus rekenen op jouw SubsidyCloud expert!

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidie? Doe dan de gratis subsidiescan door op de groene knop te klikken.

Handige links

 

chevron-down