Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidy Cloud Logo
Menu
Inloggen
Subsidiescan

Subsidie Eurostars

Beschikbaar subsidiebedrag: €1.1 miljard
De Eurostars-subsidie ondersteunt mkb-ondernemingen bij het opzetten en uitvoeren van grensoverschrijdende Research & Development-projecten en ontwikkelingen.

Wat is de regeling Eurostars?

De Eurostars-regeling is beschikbaar voor onderzoekuitvoerende mkb-ondernemingen die werken aan een grensoverschrijdend Research & Development-project (R&D). De samenwerking moet altijd tussen twee partijen uit twee Eurostars-landen zijn. Het maximale subsidiebedrag is €500.000 en het aanvragen kan het hele jaar vrijwel doorlopend in meestal twee tijdvakken. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door partijen uit verschillende Eurostars-landen.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de Eurostars-subsidie zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Er is minstens één samenwerkingspartner afkomstig uit een ander Eurostars-land
  • De aanvrager draagt zelf ongeveer 50% van de projectkosten
  • Geen van de deelnemende partijen draagt meer dan 75% van de kosten. Op deze manier wordt een gebalanceerde samenwerking vastgesteld
  • Het project heeft een maximale looptijd van drie jaar
  • Er mag niet meer dan twee jaar tussen de vermarkting en afronding van een project zitten
  • Het project moet een maatschappelijk doel hebben.

Aanvragen van de subsidie

De eerste call van het Eurostars-3 programma is geopend van 2 september 2021 tot 4 november 2021. In het Eurostars-3 programma wordt aandacht voor aandacht voor Sustainable Development Goals (SDG's) en Gender in de projectaanvraag als nieuwe voorwaarde opgenomen.

Wanneer er goedkeuring is gegeven aan het projectvoorstel moeten de partners het voorstel afzonderlijk indienen bij het agentschap in eigen land. Als het agentschap het voorstel goedgekeurd heeft, ontvang je de subsidie. Als je een mkb-onderneming of een ander soort organisatie hebt, en samenwerkt met een partner uit een van de Eurostars-landen aan een marktgerichte technologische ontwikkeling, dan is de Eurostars-subsidie de subsidie die je zoekt.

Budget voor de subsidie

Het totale budget voor Eurostars is €1,1 miljard waarvan €19 miljoen per jaar voor Nederland. Het maximale subsidiebedrag is €500.000. Voor Nederlandse deelnemers geldt een percentage van maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Dit percentage hangt af van de projectactiviteiten. Voor onderzoeksactiviteiten ontvangen bedrijven 35% en voor ontwikkelingsactiviteiten 25%. Een mkb’er ontvangt 10% extra. Bij kennisinstellingen zijn de percentages 25% en 50%.

 

 

chevron-down